V rámci festivalu Divadlo evropských regionů se uskuteční Gaudeamus theatrum, mezinárodní setkání uměleckých škol. Cílem je vytvářet prostor pro vzájemné setkání studentů, pedagogů a divadelníků. To vše v Hradci Králové v divadle Drak.

Kdy: 20. červen 2017 – 23. červen 2017

Gaudeamus theatrum 2017

Cílem tohoto mezinárodního setkání divadelních škol, je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání studentů, pedagogů a divadelníků. Každý rok se představují významné divadelní školy, které kromě odehraného divadelního představení umožňují prostřednictvím tvůrčích dílen nahlédnutí do své práce a postupů při vzniku inscenace. Jde hlavně o naplnění myšlenky Mezinárodního institutu figurálního divadla a zároveň o oživení festivalu s vytvořením prostoru pro mezinárodní platformu diskusí a uměleckých setkávání/kulturní výměny.

Gaudeamus theatrum 2017

Setkání se podílí na tvorbě pověsti města Hradec Králové jako významného kulturního a studentského evropského střediska a znamená také výrazný přínos v pozitivním zviditelněním královéhradeckého kulturního prostředí.

Kde: Hradební 632, Hradec Králové

Více informací naleznete na www.draktheatre.cz