Při komentovaných prohlídkách ve vybraných časech je možné nahlédnout i do interiérů první dokončené části Archeoskanzenu. Stavby jsou zařízeny autentickým vnitřním vybavením a bohatým souborem replik zemědělských a řemeslných nástrojů, předmětů denní potřeby a militarií.

Budovaný archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice a prezentuje vzhled staveb a život v období přelomu 14. a 15. století. Samotná stavba s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií, především opracováním dřeva a tvorbou střech, je rozdělena na 3 etapy a zcela dokončena by měla být v roce 2024. Konečnou podobu Archeoskanzenu Trocnov ilustruje velký model v měřítku 1:87, dnes umístěný v budově muzea Památníku Jana Žižky z Trocnova. Jedná se z velké části o edukační areál, který slouží k představení života v dané době se všemi předměty denní potřeby a způsoby hospodaření.

Zdroj: ZDE