Svatováclavská slavnost se koná každoročně v den sv. Václava v obou staroboleslavských chrámech – v bazilice sv. Václava i v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Vrcholem slavností bude koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup.

Kdy: 27. září 2017 – 30. září 2017

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

I letos se v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Pražského hradu jsou do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, spojí věřící celé země ve společné modlitbě. V podvečer přijíždí relikvie sv. Václava do Boleslavi. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři.

Ústředním bodem celé svatováclavské slavnosti bude koncelebrovaná mše svatá, která 28. září začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude Mons. František Radkovský, kazatelem pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Bohoslužba bude vysílána v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Od 12.00 následuje na Mariánském náměstí hudební a divadelní program. Každým rokem tato poutní slavnost přináší důraz na nějaké aktuální téma.

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Tradice, kterou tak mocně rozvinul císař Karel IV., byla vzkříšena společným úsilím Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána, Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, České biskupské konference a Arcibiskupství pražského v roce 2003. Postupem času se k této tradici poutí ke kořenům křesťanské kultury po staletí formující český národ a českou státnost přidaly také další instituce. Národní svatováclavská pouť se v průběhu devíti ročníků vyprofilovala jako hlavní akce státního svátku Dne české státnosti a jako nejvýznamnější duchovní akce v Čechách. V roce 2009 navštívil Starou Boleslav u příležitosti Národní svatováclavské pouti papež Benedikt XVI.

Program akce:

Středa 27. září
17.00  Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze
19.00  Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi
20.00  Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

Čtvrtek 28. září
7.00  Mše svatá na hrobě sv. Václava ve Svatovítské katedrále v Praze
8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
10.00  Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavní celebrant: Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, kazatel: Dominik kardinál Duka OP.
14.00  Modlitba za národ u Palladia země české v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi
18.00  Mše svatá ve Svatovítské katedrále v Praze

Od pondělí 25. září do soboty 30. října.
Kočárovna v Brandýse nad Labem:
výstava Kníže Václav – křesťan, rytíř a státník / Karlova legenda o sv. Václavu.

Sobota 30. září
10.30  Poutní slavnost ke cti sv. Václava na Budči u Zákolan

Kde: Pražská 1887, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Více informací naleznete na www.brandysko.cz