Unikátní krátkodobou výstavu otevírá Muzeum Českého ráje v Turnově v úterý 24. října. Uvidíte na ní část sbírky broušených kamenů, která se stala největší zakoupenou akvizicí v celé historii turnovského muzea a právem jí můžeme označit za jeden z českých „pokladů“.

Kdy: 24. říjen 2017 – 3. prosinec 2017 od 9:00 do 16:00 hodin

Největší české drahokamy: Akvizice století v Turnově

Jedinečnost sbírky, která obsahuje celkem 226 kusů (záhněd, citrínů a křišťálů), spočívá ve vzácnosti výskytu takto velkých kamenů v drahokamové kvalitě na území České republiky (největším kamenem je záhněda o hmotnosti 508 gramů, dalších 16 kamenů dosahuje hmotnosti větší než 100 gramů). Všechny kameny jsou přesně lokalizované, což unikátnost sbírky fasetovaných brusů pocházejících pouze z území Čech ještě zvyšuje. Z velké části se totiž jedná o dnes již nedostupný materiál. Převážná část výbrusů ve sbírce je z lokalit nacházejících se na Českomoravské vysočině, dva kameny pocházejí z lokality Rádlo u Jablonce nad Nisou.

Autor sbírky je soukromý sběratel a brusič minerálů. Od roku 1980 navštěvoval setkání sběratelů v Tišnově. Na těchto akcích se seznámil s přítomnými sběrateli a byla tak záruka, že kameny získané od nich pocházejí z uvedených lokalit. Mnohé lokality byly společně navštíveny. Nálezy pocházejí z povrchových sběrů na polích, z výkopů při stavebních pracích a meliorací, a z výkopů na trase plynovodu.

Největší české drahokamy: Akvizice století v Turnově

Sbírka vznikla v letech 1980 až 1990 z vlastních sběrů autora sbírky a dále nákupem zlomkových kamenů od sběratelů minerálů. Získané kameny byly namočeny do imerzní kapaliny (benzen, toluen, ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty), která umožňuje při dobrém osvětlení pohled dovnitř krystalů odrůd křemene. Čisté části krystalů bez poruch byly vyříznuty a autor sbírky je nahrubo vybrousil do požadovaného tvaru. Práce byla vedena tak, aby byla zachována nejvyšší hmotnost čistého kamene za účelem získání velkého sbírkového výbrusu z dané lokality. Fasetové broušení prováděl brusič drahých kamenů pan Jiří Baudyš z Turnova.

Mineralogické sbírky turnovského muzea zahrnují unikátní kolekci broušených drahých kamenů, která je po sbírkách Národního muzea v Praze druhá největší v republice.

Kde: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

Vstupné:

Plná cena: 60 Kč
Snížená cena: 30 Kč
Důchodci: 40 Kč
Rodinné vstupné: 120 Kč

Více informací naleznete na www.muzeum-turnov.cz