Na Svitavském stadionu vznikat pod rukama řezbářů a řezbářek nové plastiky. Tak si přijďte popovídat s autory, zaposlouchat se do pěkných melodií, nebo jen tak podívat, jak tu opět vzniká cosi krásného.

Kdy: 28. srpen 2017

Řezbářský memoriál Aloise Petruse

Alois Petrus se narodil 27. ledna 1889 ve Skutči. Byl nadán výtvarným talentem, a ten byl příčinou toho, že se začal učit řezbářem. Přihlásil se do mistrovské Uměleckoprůmyslové školy ve Valašském Meziříčí a soukromě v Praze studoval historii umění a vývoj bytové kultury.

Počátkem dvacátých let založil v Třebíči umělecko-průmyslovou dílnu a působil jako mistr tamější učňovské řezbářské školy. Proslavil se jako řezbář bohatě zdobeného nábytku a loutek. Sám vytvořil na 900 loutkových divadel, která se stěhovala do různých míst Československa, ale i do Spojených států, Rakouska, Polska, Jugoslávie a Řecka.

 

Řezbářský memoriál Aloise Petruse

Po deseti neúspěšných letech strávených v Kolíně, kde byl vlastníkem firmy na výrobu nábytku, odešel v roce 1945 do Svitav. Zde musel začínat úplně znovu, neboť během války přišel o značnou část svého majetku. Vyučoval umění a řemesla na reálném gymnáziu a ve Svitavách pokusil se prosadit založení umělecké řezbářské školy. Bohužel bezúspěšně, ale nic nebránilo tomu, aby z jeho dílny vycházely řezbářské výrobky, které zdobily interiéry mnoha bytů a institucí. Jeho řezbářský rukopis byl zřejmý z absolventských tabló, spolkových štítů, kazet, rámečků a podnosů, stejně jako z interiérového nábytku, dětských hraček, talířků, křížků, růženců a kropenek. Mnoho jeho nápadů zůstalo ve skicách a v pouhých náčrtech, protože smrt mu nedovolila je realizovat. Alois Petrus zemřel ve Svitavách 1. září 1968. Pohřben je ve Svitavách.

Kde: Svitavský stadion