Už je to tak. Už je po létě a trutnovský drak se odebere k zimnímu spánku, aby zase příští rok v květnu při slavnostech Už ho nesou! byl opět na věž Staré radnice vyzdvižen.

Ještě před příjezdem pana Albrechta z Trautenberka a jeho družiny, která sejme draka z věže a uloží ho do podzemí, bude na náměstí veselo na připravených herních stanovištích. Dosažené výsledky ale i samotné úsilí budou po zásluze odměněny drobnými dárečky, na náměstí předvede svůj um slavný kouzelník pan Krupička, vyhrávat bude pouliční šraml, bude tu něco dobrého k snědku a samozřejmě všichni budou mít možnost se s drakem vyfotit.

Zdroj: ZDE