Česko-německá výstava ve spolupráci Schlösserland Sachsen a Národního památkového ústavu představí nejkrásnější a nejvýznamnější panská sídla v Sasku. Přijďte se podívat na expozici, která je pro veřejnost přístupná od 12. dubna do 23. června 2017 v ÚOP v Českých Budějovicích.

Kdy: 12. duben 2017 – 23. červen 2017 od 9:00 do 16:00 hodin

Pillnitz – hrady, zámky a zahrady Saska

V Sasku je více než tisíc zámků, hradů a zahrad. Devatenáct z nich spravuje sdružení Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH, které se snaží zachovat a oživit bohatou saskou kulturní krajinu. K nejzajímavějším patří zámky a zahrady bývalého kurfiřtského a královského rodu Wettinerů, například Moritzburg, Pillnitz nebo Weesenstein, drážďanský Zwinger, který je jedním z nejvýznamnějších komplexů barokní architektury v Německu, nebo barokní zahrada v Grosssedlitz, nádherná ukázka krajinářského umění pozdního baroka.

Grosssedlitz – hrady, zámky a zahrady Saska

První zámeckou stavbou v Německu byl saský zámek Albrechtsburg v Míšni. V roce 1710 zde saský kurfiřt a polský král August II. Silný založil první evropskou porcelánovou manufakturu. Míšeňský porcelán se vyrábí dodnes. Mezi nejstarší stavby v Sasku patří hrady v Rochlitz, Colditz, Gnandstein, Mildenstein, Stolpen nebo Kriebstein, které byly v průběhu dějin v zemském, biskupském a později i v soukromém vlastnictví.

Rammenau – hrady, zámky a zahrady Saska

V regionu je i řada dalších zajímavých památek, např. zámek Rammenau, venkovské rytířské sídlo v Horní Lužici, klášterní park  Atzella, který patřil ve středověku k nejvýznamnějším cisterciáckým klášterům v Sasku, později byl zrušen a v 18. století si zde Wettinerové zřídili rodovou hrobku. V Sasku leží i vodní zámek Moritzburg, v jehož zámeckém parku leží tzv. Fasanenschlöschen (bažantí zámeček), či zámek Nossen, původně rytířský hrad.

zámek Weesenstein

Svobodný stát Sasko je jednou ze šestnácti spolkových zemí Německa. Rozkládá se na východě území a spolu s Bavorskem jsou jedinými německými spolkovými zeměmi, které hraničí s Českem.

Kde: ÚOP, Senovážné náměstí 6, České Budějovice

Více informací naleznete na www.npu.cz