Na akci s názvem Na křídlech svobody budou představeny zahraniční jednotky a členy paraskupin. Výstava návštěvníkům připomene historickou minulost, která poznamenala naší zemi.

Kdy: 1. srpen 2017 – 31. srpen 2017

Na křídlech svobody

Výstava „Na křídlech svobody“ je po celý srpen otevřena volně přístupná v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech. Jejím cílem je představení našich zahraničních jednotek a členů paraskupin.

Muzeum na demarkační linii je zaměřeno na vozidla a těžkou bojovou techniku, výzbroj a výstroj Československé armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii.

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Provozovatelem muzea je Nadace pozemního vojska AČR. Muzeum je hlavním pořadatelem akce BAHNA. Nachází se v bývalém vojenském objektu nedaleko za městem Rokycany, u silnice 183, směr Šťáhlavy.

Na křídlech svobody

Areál muzea se skládá z venkovní a vnitřní expozice. Venkovní expozice muzea obsahuje více než 150 ks vojenské převážně pojízdné techniky z období druhé světové války a z poválečné výzbroje ČSLA a AČR. Součástí venkovní expozice je také ženijní, spojovací a protiletadlová technika, obrněné transportéry, tanky a výzbroj dělostřelectva. Vnitřní expozice obsahuje výzbroj, výstroj, dokumenty a uniformy československé prvorepublikové armády a jejího opevnění opevnění, Wehrmachtu, armády Velké Británie, USA a Sovětského svazu. Součástí je i část věnovaná holokaustu a II. odboji na Rokycansku. Otevřeno je od 1. dubna do 31. října každý den od 9:00 do 18:00 hodin.

Kde: Šťáhlavská ulice, Rokycany

Vstupné

Plná cena: 90 Kč
Snížená cena: 50 Kč
Rodinné vstupné: 220 Kč

Více informací naleznete na www.vojenskemuzeumrokycany.cz