Tradiční výstava orchidejí s živými motýly umožňuje návštěvníkům v Botanické zahradě v Brně uvidět barevné exotické květy botanických tropických orchidejí a i jiných tropických rostlin.

Kdy: 3. březen 2017 – 20. březen 2017

Výstava orchidejí s živými motýly

Výstava orchidejí s živými motýly se koná na přelomu února a března, kdy je venku ještě zima a barevná krása rostlin dokáže zimní šedivou zemi rozveselit. Výstava je doplněna zajímavými technickými prvky i živými exponáty (hmyz, rybičky).

Zajímavostí je, že mezi orchideje patří i vanilka, kterou každý dobře zná minimálně díky vanilkovým rohlíčkům. Její květy nejsou tak nápadné jako u ostatních druhů, ale to nic nemění na jejím místě třeba u štědrovečerního stolu.

Oko návštěvníka pohladí barevné kvetoucí druhy orchidejí a tilandsií, avšak největší ozdobou při prohlídce budou živé druhy poletujících tropických motýlů Morpho, Heliconius, Caligo a jiné. Ve výstavní hale správní budovy na vás čeká orchidejová expozice s vodní kaskádou, doplněna o ukázky živého hmyzu. Zúčastnit se můžete promítání dokumentárního filmu o fauně a flóře Indonésie. Akce je doplněna o prodej tropických rostlin a sukulentů.

Výstava orchidejí s živými motýly

 

VSTUP: hlavní vchod Botanické zahrady a arboreta MENDELU v Brně, Tř. Generála Píky 1 (zast.tram.č.9 a 11 – Bieblova)

Otevřeno je denně od 10:00 do 18:00 hodin ve sklenících Botanické zahrady a arboretum Mendelu.