Slavnostní zahájení 863. lázeňské sezóny v Teplicích proběhne o víkendu 26. a 28. května 2017 a opět lázeňskou zónu zaplní desítky tisíc návštěvníků. V průběhu dvou víkendových dnů se Teplice promění v jeden veliký svatostánek otevřený hudbě téměř všech žánrů.

Kdy: 26. květen 2017 – 28. květen 2017 od 9:00 do 21:00 hodin

Slavnostní zahájení 863. lázeňské sezóny v Teplicích

Součástí akce bude tento program:

  • každoroční svěcení pramenů
  • hudební scény ve středu města
  • originální lázeňské pivo
  • velkolepý ohňostroj s hudbou

 

Před 863 lety – v roce 1154 – založila druhá česká královna Judita (matka Přemysla Otakara I.) klášter „ad aquas calidas“ (tj. u teplých vod). Judita, dle dobových pramenů „žena znamenité krásy, podnikavého ducha, mysli smělé a milovnice nauk i literatury, zběhlá v řeči latinské a ve věcech politických“,  iniciativně podporovala stavitelství. Nechala vybudovat nejstarší kamenný most v Praze, v té době byl Juditin most nejreprezentativnějším v celé střední Evropě.

Slavnostní zahájení 863. lázeňské sezóny v Teplicích

O další středoevropské prvenství se zasloužila založením kláštera „ad aquas calidas“ (u teplých vod) na území Teplic. Řeholnice benediktinského řádu využívaly léčivé prameny při péči o nemocné. Toto první organizované užití termálních pramenů dalo vzniknout lázeňské tradici v Teplicích a královna Judita tak stála u zrodu nejstarších středoevropských lázní. V milovaném teplickém klášteře Judita pravděpodobně strávila poslední léta a jsou zde uschovány i její ostatky.

Termální prameny zde byly podle Hájkovy kroniky objeveny roku 762, viz památka Pravřídlo ve znaku města, ale první důvěryhodná zmínka o části města Trnovany pochází z roku 1057, další pak z konce 12. století. V blízkosti starší slovanské vesnice založila kolem roku 1160 královna Judita, manželka Vladislava II., klášter benediktinek. Po zhruba stovce let vzniká opevněné gotické město na obdélném půdoryse.

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 2017

Teplicemi procházela významná obchodní cesta do Saska. Klášter zanikl v závěru nebo brzy po skončení husitských válek, po bitvě u Ústí nad Labem roku 1426 a před rokem 1436, kdy se klášterní budovy stávají majetkem Jakoubka z Vřesovic.

Kde: Mlýnská 253, Teplice

Více informací naleznete na www.lazneteplice.cz