ZÁMEK OPOČNO

Renesanční zámek Opočno se nachází u stejnojmenné obce v podhůří Orlických hor, asi 30 km od Hradce Králové. První zmínku jako o oppidu najdeme už v Kosmově kronice z počátku 11.století. Snad ve 14.století byl na místě postaven gotický hrad a po několika majitelích a přestavbách se dočkáváme renesanční podoby zámku ze 16.století s arkádami a terasami.

K zámku patří nádherký park anglického stylu v údolí Zlatého potoka s empírovým palmovým skleníkem, letohrádkem, míčovnou, čínským pavilonem a několika vyhlídkami na zámek, Krkonoše a Orlické hory. Na park volně navazuje obora s daňky a muflony.

Za zmínku určitě stojí interiér zámku a hlavně expozice a sbírky, i když se o nich nebudeme detailně rozepisovat vzhledem k tomu, že vše uvidíte i s podrobným výkladem na prohlídce zámku. Je zajímavé, že zde narazíme na africké a indiánské sbírky, historické zbraně jako například kuše renesanční éry,  pozdně gotická kopí a trofeje ulovené zvěře. Nejpočetnější je pak kolekce evropských vojenských zbraní.

Pro milovníky výtvarného umění jsou k vidění jak colloredo-mansfeldská sbírka obrazů, která čítá 471 položek a obsahuje převážně barokní italská díla, ale i renesanční obrazy, tak například historické sklo a porcelán nebo nábytek přibližující kulturu bydlení. Na zámku je také knihovna s více než 10 000 svazky.

Romantické prostředí zámku si vybírá mnoho párů pro svůj svatební obřad, hlavně krásný sál Tabulnici s hřebínkovou klenbou, který patří k nejkrásnějším prostorám zámku či zámecký park nebo jeho nádvoří.

 

Co je na zámku k vidění

Krásné interiéry a expozice a historii zámku se múžete dozvědět na několika prohlídkových okruzích, které jsou k dispozici.

První základní okruh, který trvá 75 minut, se jmenuje Interiéry a zbrojnice. a ke shlédnutí jsou africké a indiánské sbírky, obrazárny, knihovna a zbrojnice – orientální zbrojnice a lovecký a rytířský sál a historické interiéry jako pánská ložnice, pracovna, kuřácký salónek, koupelna, oblékárna, atd.

V rámci druhého základního okruhu s názvem Interiéry a dobou trvání 50 minut je možné shlédnout americké a indiánské sbírky, knihovnu, modrý hostinský pokoj , dámskou ložnici a pokoje pro hosty, hernu, kapli, jídelnu, reprezentační salón, atd.

Nejdelším okruhem je 90 minutový okruh při kterém si prohlédnete celý zámek a kromě interiérů a zbrojnice je k vidění také apartmá Kinských.

Při zvláštních příložitostech se na zámku konají také noční prohlídky s průvodcem, kdy je možné si prohlédnout vybrané prostory druhého prohlídkového okruhu. Trvá zhruba 50 minut.

Zámek Opočno nabízí také tzv. Speciální prohlídky, to znamená pro uzavřenou skupinu max. 10 osob nebo s individuálně přizpůsobeným výkladem nebo průběhem. Toto je možné pouze po předchozí domluvě.

Více pozornosti si rozhodně zaslouží rozlehlý zámecký park, o kterém jsme se již zmínili výše. Jeho zajímavostí je, že ho lze rozdělit na čtyři části s výrazně odlišnými klimatickými poměry.

Stinný severní svah s opukovými stěnami má chladnější a vlhké mikroklima. V jeho části je dokonce zachován zbytek suťového lesa. Najdete zde také modřín, tis, smrk, habr a skály často kryje kapradina a mech.

Jižní svah pod zámkem je méně strmý. Vyznačuje se teplým a slunným mikroklimatem. Daří se zde javorům, jasanům, bukům, dubům, zeravám a cypřiškům. V nejteplejších partiích roste zplaněný jihoevropský tulipán lesní.mmm

Na úzkém dně údolí je mikroklima ovlivněné především vodní hladinou rybníků na Zlatém potoce. Najdete zde hlavně metasekvoje.

Nejlepší podmínky pro růst exotických dřevin jsou v rovinaté části před letohrádkem. Půda je zde po dlouhou dobu zahradnicky obdělávaná, dřeviny jsou částečně chráněny městskou zástavbou. Převládají zde líska turecká, buk, smrk východní, platan, tulipánovník a lípa. Ale najdete zde mnoho dalších. Na prvním nádvoří zámku si pozornost zaslouží krásně rostlý rozložitý ořešák černý.

Kam ještě v Opočnu a okolí?

Po návštěvě zámku a jeho krásného parku a přilehlé obory není ještě třeba z Opočna odjíždět. Je zde ještě hodně k vidění.

Hned k zámku přiléhá kostel Nejsvětější Trojice a na Kupkově náměstí stojí barokní kláštěr kapucínů s kostelem Narození Páně. S tímto kostelem je spojena pouť Porciunkule, která se slaví první srpnovou neděli nejen v Opočně, ale všude tam, kde působí františkáni. Pokud tedy zrovna budete v Opočně, určitě to bude zážitek.

K širšímu zámeckému areálu také patří dům lesní správy, kde se roku 1871 narodil František Kupka, světoznámý malíř, jeden ze zakladatelů abstraktního malířství.

Další památkou, která srojí za shlédnutí je trojobloukový kamenný most z 18. století přes Zlatý potok, který spojuje dvě opočenská historická přadměstí: starší Podkostelí na pravém břehu a mladší Švamberk (původně Schweinberg) na levém. Pravé předmostí zdobí malá socha sv. Jana Nepomuckého, současná s mostem.

Na Kupkově náměstí je nepřehlédnutelnou dominantou mariánský morový sloup se sochami všech čtyř protimorových patronů z počátku 18.století.

V samotné obci lze při procházce objevit mnoho romantických zákoutí a posezení v kavárničkách. Pro duše výtvarně založené doporučujeme například Ateliér Renata, kde si dáte nejen kávu nebo dobré víno z místní vinotéky, ale můžete obdivovat dekorativní předměty vyrobené přímo majitelkou tohoto ateliéru.

Za horkých letních dnů přijde vhod se vykoupat a jen tak lenošit nebo i aktivně si zasportovat. Navštívit můžete koupaliště a kemp Broumar na břehu největsší rybníku v podhůří Orlických hor. V areálu je 50-ti metrový bazén a malý bazén pro děti. Lze si tady i vyzkoušet aquazorbing, půjčit si loďku nebo šlapadlo či si zahrát volejbal a tenis.

 

Mezinárodní setkání sokolníků, dětská míle i interpretační kurzy

Zámek Opočno možná nenabízí tolik aktivit jako jiné zámky, a to hlavně v období letních prázdnin, ale i tak si tady můžete přijít na své.

Na začátku sezóny Vás v rámci prohlídek zámku čeká krásná velikonoční výzdoba v duchu symboliky těchto nejvýznamějších křesťanských svátků.

V květnu, většinou na státní svátek 8.5., se můžete jak vy, tak hlavně Vaše děti od 2 do 15-ti let zúčastnit běžeckého závodu Dětská míle v areálu zámeckého parku.

Začátek prázdnin červenec je již několik let tradičně věnován prohlídkám zámku provoněných bohatými historickými vazbami ze stovek květin, zejména jejich královny – růže. Výstava se jmenuje Svátky růží – Nevěstina růže. Pro navození svatební atmosféry jsou květinová aranžmá růží doplněna o dobové fotografie zapůjčené ze soukromé sbírky.

Ve stejný čas se na zámku setkávají mladé hudební talenty z celé republliky na Letních interpretačních kurzech, které pořádá Kontervatoř Pardubice. Milovníkům hudby kurzy přinesou v prostorách zámku během jednoho týdne několik koncertů.

Pravděpodobně nejznámější akcí evropského dosahu pořádanou už půl století na zámku Opočno je Mezinárodní setkání sokolníků. Bohatý program 4 denního setkání milovníků dravců a lovu nabízí výstavy, ranní nástupy sokolníků. jejich prezentace, lovy, večerní výřady ulovené zvěře na nádvoří zámku, ukázky výcviku pro veřejnost a lovecké fanfáry.

Kromě těchto pravidelných akcí probíhají v prostorách zámku během celé sezóny tematické výstavy a přednášky. Pro aktuální akce je nejlépe navštívit webovou stránku zámku www.zamek-opocno.cz.

Další aktivitou nepřímo spojenou se zámkem je v období od začátku června do konce září městská hra pro děti Opočnem za Kupkou aneb lámej si hlavu, pleť nohama, měj oči otevřené věnovaná Františku Kupkovi, světově proslulému českému malíři a rodákovi města Opočna. Hra vás zábavnou formou zavede do uliček historického centra města, zámeckého parku i na nádvoří opočenského zámku. Je městskou hrou pro děti ve věku od 6 do 10 let, dětské skupiny i školní třídy, ale úkoly a jednotlivá zastavení jsou koncipována tak, aby se bavila celá rodina a zapojit se mohli sourozenci mladší i starší. Trasa končí jak jinak než ve výstavní síni Františka Kupky. Instrukce a materiály jsou k dispozici v Informačním centru Opočno.

 

Nedaleko to máte z Opočna do areálu historického bojiště Chlum, kde se v roce 1866 odehrálo největší vojenské střetnutí Čech a Moravy. Navštivte muzeum války 1866 na Chlumu a shlédněte expozici připomínající dobu a tragédii prusko-rakouské bitvy.

A když už budete u historie a bitev, zajeďte do města Josefov, kterého unikátní struktura vás přenese do minulosti. Jedná se o pevnostní město, kde lze obdivovat mohutné hradební valy a hluboké obranné příkopy, zažijte dobrodružství v tajemných podzemních chodbách a objevujte zákoutí, které toto město skýtá. Hlavním úkolem Josefova bylo bránit severní hranice rakouské říše proti Pruskému království.

Co by kamenem dohodil to máte z Opočna do Třebechovic pod Orebem, kde můžete obdivovat Třebechovický Proboštův betlém, který je jediným v České republice prohlášený za národní kulturní památku. Nechte se inspirovat a unést krásou mechanického betléma a uměním lidových řezbářů.

Pro ty, kteří se nebojí výšek a chtějí se pokochat výhledem na Orlické Hory, Králický Sněžník, polské stolové hory, Adršpašsko a Krkonoše, na jihu na Železné hory,Kunětickou horu a daleké rovinaté polabí, je určena rozhledna Osičina u Vojenic, vzdálená asi 8 km od Opočna.

Pro milovníky pěší a cykloturistiky jsou k dispozici cyklotrasy a turistické stezky.

Služby

Služby, které jsou na zámku k dispozici:

  • Informační centrum
  • WC
  • Parkoviště
  • Suvenýry
  • Rezervace

Jak do Opočna?

Autem   –

ze směru Praha: po D11 , vzdálenost 145 km

ze směru Liberec: po silnici 35, vzdálenost 120 km

ze směru Brno: po E461, vzdálenost 145 km

ze směru Ostrava: po D1 a silnici E442, vzdálenost 240 km

 

Vlakem a autobusem – ze všech směrů nejlépe busem či vlakem do Hradce Králové/Chocně a poté opět bus nebo vlak až do Opočna

Zámek Opočno