Krytý bazén České zemědělské univerzity v  Praze — Suchdole měří 25 metrů a slouží nejen k výuce studentů ČZU, ale také k volnému plavání.

V rozvrhu hodin bazénu najdete bloky určené k volnému plavání studentů a zaměstnanců ČZU, k tréninkům oddílů TJ ČZU, k plaveckým kurzům pro děti, mládež a ZŠ, k dlouhodobým pronájmům sportovních organizací, a také vypsané plavecké hodiny pro zájemce z řad veřejnosti.

V období letních prázdnin může veřejnost navštěvovat také koupaliště s venkovní pláží.

V areálu můžete kromě bazénu využít a možnosti sportovního vyžití jako tenisu, posilovny, volejbalu, fotbalu, atd.

Podrobný rozpis volných hodin pro veřejnost a vstupného naleznete zde. 

Bazén Suchdol