Víte, který hrad má otevřenou vstupní bránu pro své návštěvníky po celý rok? A jeho název vznikl díky poloze nad ohybem řeky Ohře? Středověký hrad Loket je místo, kde se zaručeně nebudete nudit a ještě dlouho budete na toto místo vzpomínat!

Královský hrad Loket, který tvoří dominantu regionu již více než 850 let a od svého založení se v něm odehrávaly životní osudy královských rodin. Hrad stojí na okrouhlém skalním žulovém útesu a pod ním leží město a obtéká ho řeka Ohře. Malebné městečko Loket s hradem najdete devět kilometrů na jihozápad od města Karlovy Vary. Vypíná se nad levým břehem Ohře a původní podhradní osada se stala už ve 13. století městem. S Loktem je svázán osud mnohých známých osobností. Mezi ně pochopitelně patří příslušníci královských rodin – Eliška Přemyslovna, Jan Lucemburský a Karel IV.

Opevněné město Loket s hradem mnozí nazývali „klíčem ku Království českému“. Ve středověku se totiž říkalo, že kdo dobude Loket, dobude celé Česko. Karel IV., zařadil Loket po boku Karlštejna mezi sídla, která nesmějí být české koruně nikdy zcizena. Hrad však patřil k nejpevnějším místům Evropy a za jeho hradby se nedostali ani velcí válečníci.

Příznivci tajemných záhad a příběhů si tu přijdou na své. Útrpné právo, neboli způsob, jak vymoci z obžalovaného doznání, mělo několik stupňů. K nejmírnějším patřilo pouhé zastrašování slovem (territios verbalis), k nejhrůznějším pak mučení mučícími přístroji. Řada způsobů týrání je barvitě popsána v knize Malleus Maleficarum neboli Kladivo na čarodějnice, kterou vydala katolická inkvizice. Pohybující se figuríny v životní velikosti předvádí několik způsobů mučení spolu s nervy drásajícím zvukovým doprovodem. V roce došlo k rozšíření expozice, a to o dvě nové kobky ve dvou místnostech vedle rotundy.

Objekt rotundy a část křídla Dolní bašty byly nově zrekonstruovány a začleněny do průvodcovského okruhu, jež se tím rozšířil díky využití ochozu mezi markrabstvím a křídlem Dolní bašty.

Na nádvoří si můžete všimnout zajímavé postavičky. Jmenuje se Gottstain a jde o samotného vládce Loketských skal, podsvětí a kamenů. Pečlivě střeží zdejší nádvoří a poznáte ho podle dlouhého, rovného a dopředu načesaného plnovousu. Je oblečený do splývavého oděvu ze lnu a v ruce drží obrovský kyj. Možná má s vámi nějaké úmysly, ale nikdy se nedozvíte jaké. Všichni, kterým se Gottstain zjevil totiž zmizeli beze stopy.Na nádvoří také stojí studna s původním účelem zásobní cisterny. Během 15. století se prohloubila až do 55 metrů hloubky.

Prohlídka hradu Loket

Během prohlídky hradu se dozvíte o minulosti hradu, města a okolí. Například se můžete podívat do sálu s freskami ze začátku 15. století, na kterých je zobrazen pohled za hradby do zahrady, kde rostou ovocné stromy, květiny a poletující ptactvo. Křídlo při věži odhalí výstavu tyčových zbraní, plátové zbroje, horského děla a umělecky zdobené palné zbraně.

Tajemná atmosféra středověkého města s legendami o Pánovi skal a zakletý meteorit. Uchovávají zde od 15. století, sem již v minulosti přitahovaly romantické básníky jako byl například J. W. Goethe.