Valdštejnská lipová alej nabízí mnoho aktivit. V Jičíně si můžete udělat příjemnou procházku v udržovaném parku. Cestou na zpět se zase můžete podívat do Valdštejnské lodžii.

Významnou a unikátní přírodní a krajinou památkou města Jičína a vlastně i celého okolí je 1737 metrů dlouhá Valdštejnská lipová alej. Spojuje centrum města Jičína s Valdštejnskou lodžií (letohrádek Libosad).

Stromořadí patří do projektu barokní krajinné kompozice jičínska, kterou zde komponoval v letech 1630 – 1634 Giovano Pieroni, kterého sem na své panství pozval Albrecht z Valdštejna.

Valdštejnská lipová alej tvoří zelenou spojnici valdštejnova jičínského zámku s letohrádkem, Libosadem a kartuziánským klášterem ve Valdicích na ose východu a západu slunce za letního slunovratu.

Stromořadí je vysázeno jako čtyřřadé, kdy každé dva pruhy lip odděluje úzký asi 2 metry široký chodník. Uprostřed jsou dvouřadí oddělena širokým travnatým dělícím pruhem. Celková délka lipové aleje čítá 1737 metrů.  Původně bylo v lipovém stromořadí vysazeno 1140 lip, které však za uběhlá staletí doznalo mnohé obměny.

V současné době lipovou alej tvoří cca 928 stromů a jelikož v minulých letech nebylo o alej moc pečováno, proběhlo omlazení lipové aleje, při které došlo ke skácení asi 237 stromů. Lipová alej je také místem, kde se daří vzácnému brouku – páchníku hnědému, který je zařazen do seznamu kriticky ohrožených druhů.

Lybosad

Kudy se k Valdštejnské lipové aleji dostanete?

K začátku lipové aleje se dostanete poměrně jednoduše. Jděte Valdickou bránou z Valdštejnova náměstí asi 300 metrů po červeně či modře značené turistické značce. Červená pak prochází celou alejí až na její konec. Skrz alej vedou dva chodníky, jeden se sypaným podložím vhodným pro pěší či cyklisty a druhý z hladkého asfaltu vhodný pro jízdu na kolečkových bruslích.

Valdštejnská lipová alej je celoročně volně přístupná.