Chcete se dozvědět a na vlastní oči se podívat, jak do vypadá v opravdovém pekle a jaká tam panují pravidla? Pak neváhejte a vydejte se do Dětenic, kde bylo v přízemí Středověkého hotelu jedno nové peklo otevřeno. Dětenické peklo na vás čeká!

Najdete zde Ďábla, Satana, Belzebuba ale i obyčejného čerta. Během prohlídky se od pekelné kněžny dozvíte, jak to v takovém pekle chodí. Jaká jsou například pravidla a čím se musíte provinit, abyste se tam dostali. Vše je nainstalované a podkreslené zvukovou stopou, která umocňuje zážitek a samozřejmě vše je i scénicky nasvětleno.

Další částí této unikátní prohlídky s názvem Dětenické peklo je ukázka Tortury neboli Útrpného práva. Seznámíte se s rozličnými způsoby mučení v různých zemích a různých dobách. Prohlédnete si, jak probíhalo mučení vodou, jak vypadají nejrůznější nástroje mistra popravčího, jako je palečnice, španělská bota, skřipec, sekera na stínání hlav, kláda, posměšná maska pro klevetné ženy, mučící lavice a mnoho dalšího.

A jak vlastně Dětenické peklo vzniklo?

Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem.

Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti, kvůli své domýšlivosti, se odvrátili od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království – PEKLO.

Prohlídky se konají vždy o víkendu od 10:00 do 17:00 hodin a to každou půlhodinu. V době letních prázdnin je otevřeno denně.