Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních leží uprostřed Goethova náměstí a nabízí pro turisty jednu z hlavních historických památek.

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je římskokatolický děkanský kostel stojící uprostřed Goethova náměstí v Mariánských Lázních. Bazilika má půdorys osmiúhelníku a v západní části se tyčí dvě hranolové věžičky se zvonicemi. Plán baziliky vypracoval arch. Johann Gottfried Gutensohn z bavorského Mnichova. Staviteli byli Anton Thurner a Josef Kranner. Základní kámen byl položen v roce 1844 a kostel byl slavnostně vysvěcen v roce 1848. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Exteriér a interiér kostela

Do kostela se přichází po 33 schodech, které připomínají dovršený věk Ježíše Krista. Schodiště je symbolicky třikrát přerušeno na paměť třech klopýtnutí Krista při nesení kříže na Golgotu. Nad hlavním vchodem do kostela Nanebevzetí Panny Marie je erb zakladatele kláštera Teplá Hroznaty. Nad ním je pak velké rozetové okno s malbou Panny Marie s Ježíškem na skle, dílo J. O. Krannera. Při vstupu do kostela ohromí každého nádherná modrá nebeská chrámová klenba posetá hvězdami, nesená na osmi masivních pilířích.

Hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie je dřevěný se štíhlými pilíři a štíhlou lomenicí rámující oltářní obraz. Oltářní obraz vytvořil baron Carl von Hampel z Vídně. Panna Maria zde stoupá k výšinám, z temnot zemských vzhůru ke světlu. Vznáší se s pokorným pohledem, prozářeným láskou. Dva andělé v horní části hlavního oltáře hledí v očekávání dolů, k Panně Marii, aby ji přivítali v nebi.

Mezi zařízením kostela vyniká i křtitelnice. Křtitelnici s plastikami čtyř evangelistů zhotovil Josef Max. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Norbertu a sv. Janu Nepomuckému. Varhany nad vchodem kostela mají 3 manuály, 45 rejstříků a 2800 píšťal. Jejich stavitelem byl Ferdinand Guth z Čisté. Původní zvony z let 1835 a 1847 od W. Sedlmayera z Plané a J. di Valle z Chebu byly z rekvírovány za 1. a 2. světové války.

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie