Vila Tugendhat v Brně je ojedinělým funkcionalistickým dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Ten vypracoval návrh stavby na zakázku manželů Grety a Fritze Tugendhatových.

Interiér vily Tugendhat

V roce 2001 byla vila Tugendhat zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. K vile patří i přilehlá zahrada. Vila Tugendhat se nachází na adrese Černopolní 45, na území městské části Brno-sever v katastrálním území Černá Pole. Patří k ní i přilehlá zahrada. Pozemek v příkrém svahu byl součástí velkého pozemku, patřícího k vile otce Grety Tugendhatové, známého brněnského textilního průmyslníka Alfreda Löw-Beera, který horní část svého pozemku dceři věnoval jako svatební dar a celou stavbu domu také financoval.

Vila je označována, spolu s německým pavilonem v Barceloně za nejvýznačnější předválečné dílo Miese van der Rohe a stavbu, která určila nová měřítka moderního bydlení. Patří k základním dílům světové moderní architektury – funkcionalismu. Autor je považován za jednoho z otců moderní architektury 20. století.

Vila Tugendhat

Vnitřní vybavení domu navrh Ludwig Mies van der Rohe se svými spolupracovníky Lilly Reichovou a Sergiem Ruegenbergem. Nábytek byl převážně z trubkové a pásové oceli a z ušlechtilého dřeva (palisandr, zebrano, makassarský eben). Jediným uměleckým dílem v interiéru byla plastika dívčího torza od Wilhelma Lehmbrucka z roku 1913.

Manželé Tugendhatovi obývali vilu pouze do roku 1938, kdy byli jakožto Židé nuceni opustit pod hrozbou německé expanze Československou republiku. Jelikož odjeli relativně brzy, ještě před Mnichovskou dohodou, stačili si s sebou odvézt velkou část vnitřního vybavení svého domu. Na podzim roku 1939 ji zabavilo Gestapo a o tři roky později byla zapsána jako majetek Velkoněmecké říše. Během války vilu využíval letecký konstruktér a průmyslník Willy Messerschmitt.

Interiér

V roce 1945 ji zabrala Rudá armáda. Vila tak sloužila k ubytování sovětských vojáků, kdy v jejím přízemí byla konírna. Při náletu na Brno byla výbuchem pumy zničena všechna okna hlavního obytného prostoru kromě jednoho. Touto ztrátou byl prakticky zničen celý architektonický koncept vily. Naštěstí technická struktura stavby zůstala zachována. Po osvobození vila sloužila jako soukromá škola rytmiky a taneční gymnastiky paní Karly Hladké, a to v rozmezí let 1945 – 1950, kdy byla vila předána Státnímu ústavu léčebného tělocviku, který zde prováděl rehabilitaci dětí s vadami páteře a špatným držením těla.

Vnitřní vybavení

V roce 1969 byl dům zapsán do Státního seznamu kulturních památek. V 80. letech proběhla rekonstrukce. Od počátku 90. let do roku 1994 sloužila stavba komerčním účelům. Z rozhodnutí Rady města Brna byla vila předána do užívání Muzea města Brna, které ji od prvního července roku 1969 zpřístupnilo jako památník moderní architektury.

Ve spodním patře jsou dnes vystaveny fotografie Fritze Tugendhata dokumentující stavbu a zařízení vily. Právě Tugendhatova záliba ve fotografování byla důležitým zdrojem pro původní vzhled domu, podle kterého se orientovaly návrh a provedení rekonstrukce vily v letech 2010–2012.

Vstupné:

Plná cena: 300 Kč
Snížená cena: 180 Kč
Rodinné vstupné: 690 Kč

Uvedené vstupné platí pro okruh „Standart“ v délce 60 minut. Zakoupit lze také vstupenky na okruh „Technický“ – ceny: 350 Kč/ 210 Kč / 805 Kč.

Otevírací doba:

Leden – Únor
pondělí – úterý: zavřeno
středa – neděle: 09:00 – 17:00 hodin

Březen – Prosinec
pondělí: zavřeno
úterý – neděle: 10:00 – 18:00 hodin

Prohlídky začínají v 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00 a 17.00 hodin. V období leden-únor v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Poslední vstupenky lze na pokladně vily  zakoupit v 17:30 hodin, v období leden–únor v 16:30. V jedné prohlídkové skupině je z kapacitních a bezpečnostních důvodů max. 15 osob.