Goethova vyhlídka je 42 metrů vysoká rozhledna s výletní restaurací, postavená podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera tyčící se na Výšině věčného života nad Karlovými Vary v nadmořské výšce 636,4 metru.

Vyhlídka byla postavena mezi lety 1888 až 1889. Podnět ke stavbě dala arcivévodkyně Štěpánka Belgická, snacha císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty Bavorské (zvaná Sissi). Arcivévodkyně se během své procházky na výšinu vyjádřila, že by bylo místo příhodné pro stavbu rozhledny, čemuž se bezprostředně snažil vyhovět tehdejší starosta Karlových Varů, Eduard Knoll. Podobnou myšlenku již dříve vyjádřil i německý básnik Johann Wolfgang von Goethe.

Rozhledna měnila opakovaně během své historie různá jména. Původní název Stefaniewarte nesla podle iniciátorky stavby arcivévodkyně Štěpánky Belgické. Po vzniku samostatného Československa byla vyhlídka přejmenována naStifterovu rozhlednu. Po druhé světové válce nesla rozhledna název Stalinova rozhledna. Současný název získalaGoethova vyhlídka v roce 1957.

Zpočátku oblíbený cíl lázeňských hostů začal po druhé světové válce chátrat. V roce 1960 byla rozhledna uzavřena, po rekonstrukci v 70. letech 20. století byla opětovně otevřena včetně restaurace. Koncem 90. let 20. století byla vyhlídka uzavřena a začala pustnout. Město Karlovy Vary se snažilo rozhlednu zprovoznit, a za tímto účelem ji pronajalo. Po rekonstrukci následovalo v roce 2004 otevření restaurace včetně vyhlídky, ovšem již v roce 2006 byla restaurace s rozhlednou opět uzavřena pro obtížnou přístupnost a vzdálenost od lázeňského města. Od této doby již rozhledna nebyla otevřena.