Rozhledna v příměstském parku v Roudnici nad Labem je bezesporu zajímavým architektonickým dílem s neméně zajímavým výhledem na České Středohoří a se snadnou dostupností.

S nápadem zbudovat na okraji parku betonovou věž, která by sloužila k výhledu, přišla Rolnická záložna Podřipská v roce 1934, kdy slavila své 60. výročí založení. Na návrh pražského architekta O. Štěpánka stavbu provedli stavitelé A. Hádl a F. Hájek. Rozhledna tehdy přišla na 200 tisíc korun a byla pojmenována po zakladateli záložny – Václavu Kratochvílovi, sedlákovi z nedaleké obce Lounky, který byl v 19. stol. významným představitelem podřipska a zájmy jeho obyvatel hájil v říšském i českém sněmu. Jeho osobnost připomíná velká plastika v průčelí rozhledny.

Poprvé se návštěvníci z této rozhledny podívali do okolí 11. října 1935. K lepší orientaci sloužily rytiny na ochozu věže znázorňující význačná místa a hory viditelná z rozhledny. Rytiny byly na bronzovém plechu a provedeny dle návrhu roudnického malíře prof. Kalouse. Bohužel později vzaly tyto informační tabulky „za své“.

Rozhledna prošla na podzim 2005 rekonstrukcí (provedla pražská společnost Wario Czech s.r.o.) a v novém kabátě i nadále láká turisty k příjemným výhledům. Na vyhlídkový ochoz se navíc vrátily rytiny s orientací výhledu. I tyto však byly poničeny vandaly nebo byly zcizeny. Poslední úpravy rozhledny nechalo město provést v roce 2014, kdy byly opraveny omítky.

Autem se dostat do blízkosti rozhledny. Když pojedeme z Purkyňova náměstí v Roudnici směrem na Mělník Kratochvílovou ulicí, zabočíme první odbočku za železničním nadjezdem vlevo do ulice Dr. Slavíka. Tam necháme auto a boční uličkou dojdeme až k rozhledně. Nejbližší železniční zastávka je Roudnice nad Labem město (žel. trať č. 096 Roudnice nad Labem – Zlonice). Ze zastávky se dostaneme do ulice Dr. Slavíka a odtud dále k rozhledně. Cesta je dlouhá asi 0,3 km. Cestu je možné zvolit i z centra města dle směrových tabulek.

Výhled z rozhledny je částečně omezen okolními stromy, ale přesto je možné vidět zejména část Roudnice, ale také horu Říp, Milešovku a Lovoš v Českém středohoří, hrad Hazmburk, Bukovou horu s televizním vysílačem a za dobré viditelnosti i část Krušných hor.

Otevřeno: zimní období cca. 8.10-18.00, letní období cca. 8.10-19.40

Vstupné: zdarma