Rozhledna na bezejmenném návrší nad obcí Radejčín v Českém středohoří je patrně jedním z posledních výkřiků dlouhé vlny telekomunikačních rozhleden, která slábne již od roku 2004. Bohužel trochu symbolicky nese hlavní nešvar těchto rozhleden (pokud pomineme tuctový vzhled, ale to není příklad této věže), a to problémy se zpřístupněním.

V době, kdy již byla rozhledna dokončena, se najednou začala řešit otázka, jak to bude s jejím provozem s tím, že zřizovatel stavby, společnost Vodafone požaduje, aby zde byl správce a nikdo z potenciálních provozovatelů, tj. okolních obcí není finačně schopen ho zajistit. To je pochopitelné. Méně pochopitelné už je, proč se tato otázka řeší po dokončení rozhledny a nikoliv dávno předtím, nejlépe již během rozhodování o stavbě. Zřejmě jsme v tomto nepoučitelní a palčivý problém – vzájemná (ne)komunikace – přetrvává. Přestože rozhledna byla dokončena již na konci roku 2009, na oficiální zpřístupnění musela čekat až do července následujícího roku, kdy se obě strany (jakžtakž, protože Vodafone stále není s režimem provozu příliš spokojen) konečně dohodly.

Zpřístupnění se navíc odehrálo bez jakékoliv velké slávy, zkrátka někdo pouze odemkl zámek. Rozhledna na Radejčíně je krásným příkladem, jak by to v rozhlednovém světě fungovat nemělo.

Popis cesty: Auto – z dálnice z Teplic do Ústí nad Labem sjeďte v obci Stadice ve směru na obec Habrovany. Tou projeďte a dojedete do Radejčína, odkud sledujte dopravní značky k Nádraží Radejčín. U něj nechte auto a vydejte se k viditelné rozhledně po žluté značce a ve vhodném místě odbočte po luční cestě k rozhledně. Vlak – nejbližší vlaková zastávka v Radejčíně. Popis viz výše. Celková délka trasy je půl kilometru.

Z rozhledny je výhled samozřejmě na České středohoří, Krušné hory, atd.

Otevírací doba: do července 2010 je rozhledna volně přístupná (bez obsluhy) s denní provozní dobou 10-18 hod. po celý rok