O výstavbě turistické rozhledny na Senecké hoře (506m) přemítali představitelé obce Pavlíkov již v roce 2008, kdy jednali se zástupci společnosti Vodafone o možnosti plánovaný vysílač mobilní sítě využívat rovněž jako rozhlednu. Když však bylo od výstavby základové stanice mobilního operátora upuštěno, nechal OÚ Pavlíkov připravit vlastní projekt vyhlídkové věže a upravil pro tento účel územní plán obce. Zároveň připravil projekt „Turistická stezka s rozhlednou v Pavlíkově“ a podal žádost o dataci z ROP NUTS II -Střední Čechy. Tu se podařilo získat v roce 2014, z celkového rozpočtu na stavbu rozhledny (5,7 mil. Kč), terénní úpravy a vybudování parkoviště ve výši 6,4 mil. Kč pokryla 85% nákladů.

Pavlíkovská rozhledna je originální stavbou, kterou projektoval Ing. arch. Eugen Točík z brněnské firmy Trignis, spol. s.r.o. a nazval jej „Houba“. Dolní část rozhledny vysoká necelých 8m má tvar pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, je zhotovena z betonu a zakončena spodním vyhlídkovým ochozem. Horní část rozhledny je vyrobena z lepeného dřeva, doplněna ocelovými prvky a s vyhlídkovým ochozem ve výšce cca 18m. Výstavbu rozhledny zajistila firma INGENIA dřevostavby, Linhartovy. Slavnostně se turistům otevřela v sobotu 2. května 2015. Současně s rozhlednou byla zpřístupněna i nová vlastivědná naučná stezka o Pavlíkovu.

Rozhledna skýtá výhled do Rakovnické kotliny s městem Rakovníkem, na hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Džbánu, Českého středohoří, Křivoklátskou pahorkatinu, Brdy s hradem Radyní a na městys Pavlíkov.

Vlastivědná stezka k rozhledně na Senecké hoře začíná cca v polovině cyklostezky z Rakovníka do Pavlíkova a pojednává o historii, osobnostech, pamětihodnostech a dalších zajímavostech Pavlíkova. Stezka je dlouhá cca 4,5 km.

Otevírací doba:
Od 1. 4. do 31. 10. denně 9.00 – 18.00

Vstupné:
Vstup volný