Přírodní koupaliště Žabáky najdete vzdálené asi 2 km od centra Železné Rudy za hotelem Engadin. Koupaliště mívá, kvůli svému silnému přítoku, čistou, ale chladnou vodu.

Každý z břehů téměř půlhektarové vodní nádrže má jiný charakter: jižní břeh tvoří sypaná hráz opatřená stařičkým zábradlím a dřevěným molem. Z něj lze pozorovat dno klesající do největších hloubek i trsy vodních rostlin. Východní břeh s pozvolným písčitým dnem přechází v slunečnou travnatou pláž a dále v louku. Západním břeh je zcela zajat smrkovým lesem skrývajícím i pěkné buky. Nejkrásnější je severní břeh mizející pod náletem břízek, olší a malých smrčků. Je-li slunečné bezvětří, lehněte si na konec lávky a pozorujte zrcadlení stromů tohoto břehu na hladině.

Zajímavostí je , že koupaliště Žabáky je také občasným domovem rodiny bobrů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní koupaliště, tak je zdarma, ale také koupání je jen na vlastní nebezpečí.

Přírodní koupaliště Železná Ruda