Lom Janičův vrch byl oficiálně prohlášen za přírodní památku od roku 2014. V současnosti je tato vodní plocha, která vznikla zatopením lomu, významným útočištěm pro ptáky se specializací na ryby. Mezi ně patří volavka popelavá, kvakoš noční, ledňáček říční a rybák obecný. Kromě známých vlaštovek zde můžete zahlédnout také rorýse obecného a nádherně zbarvenou vlhu pestrou. Ve stěnách lomu se někdy hnízdí i náš největší sova – výr velký. Voda v lomu přitahuje také obojživelníky, jako je například skokan skřehotavý, skokan zelený, čolka obecná nebo kuňka ohnivá. Těmito obojživelníky se živí také náš nejhojnější had – užovka obojková.

Lom je volně přístupný, s výjimkou letních měsíců od června do září, kdy je omezena návštěvnost na maximálně 100 osob a vybírá se vstupné. V lomu je k dispozici občerstvení a je povoleno koupání bez plavek.