Povodí Odry, státní podnik zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti Světového dne vody na vodních dílech včetně rybného hospodářství a také na vodohospodářském dispečinku a v laboratořích v Ostravě, ulice Varenská 49.

V rámci Dne otevřených dveří máte možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst našich přehrad, podívat se, jak to vypadá na vodohospodářském dispečinku a jaké plní úkoly, dozvědět se více o prostředí vodohospodářských laboratoří a pro děti budou připraveny drobné dárečky.

Organizaci zpřístupnění jednotlivých vodních děl najdete na webových stránkách společnosti.