Den zvoníků – slavnostní ceremoniál zvoníků v Hradci Králové se koná u příležitosti svátku sv. Augustina. Akce vás vrátí do dob renesance, kdy prožijete zajímavé okamžiky společně se zvoníky zvonu Augustin a budete mít možnost poslechnout si hlas třetího největšího zvonu České republiky.

Kdy: 28. srpen 2017

Den zvoníků v Hradci Králové

Dne 28. srpna slaví svůj svátek Augustin. Jméno vzniklo podle latinského slova augustus (vznešený, majestátný). A tak není divu, že naši předci dali majestátnému a impozantnímu zvonu, který je zavěšen v útrobách Bílé věže, jméno Augustin. A to na počest světce stejného jména. Tento den si tedy budeme také připomínat 508. výročí od ulití tohoto zvonu mistrem zvonařem Ondřejem Žáčkem a upozorníme na zvláštní profesi, která je neodmyslitelně se zvony spojena. Profesi zvoníka.

Proto Společenství zvoníků zvonu Augustin a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost 28. srpna pořádá u příležitosti svátku sv. Augustina „Den zvoníků Hradecka“. Do Hradce Králové se opět sjedou zvoníci z celé České republiky a budou si předávat zkušenosti.

Den zvoníků v Hradci Králové

Tyto zkušenosti jsou nesmírně cenné, protože zvoníci zacházejí se zvony nevyčíslitelné historické hodnoty. Vyvrcholením Dne zvoníků bude „Ceremoniál zvoníků“, který se uskuteční před slavnostním zvoněním na zvon Augustin. V 17 hodin projde od Adalbertina k Bílé věži průvod hradeckých zvoníků v nových renesančních kostýmech. Poté bude následovat ceremoniál, kdy zvoníci obdrží povolení ke zvonění a při této příležitosti před cechovní korouhví a ferulí, bude pasován nový zvoník zvonu Augustin. V 18 hodin pak proběhne zvonění. Jde o velkou premiéru, jelikož hradečtí zvoníci jsou jediní v České republice, kteří zvoní v dobových kostýmech. Při této příležitosti bude k dispozici i příležitostní razítko se symbolem zvonu Augustin, a to na České poště č. 2 v Hradci Králové.

Sv. Augustin, učitel církve a patron všech teologů, knihtiskařů a pivovarníků dal také jméno třetímu největšímu zvonu v naší zemi.

Kde: Hradec Králové

Vstupné je zdarma.

Více informací naleznete na www.hradeckralove.org