DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY 2020
18. 7. – 26. 7. 2020
se slavnostním národním zahájením v Muzeu lidových staveb v Kouřimi v sobotu 18. 7. 2020

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Sobota 18. 7. 2020 10 – 18 hodin

11:00 Slavnostní zahájení
Úvodní slovo: hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová
Představení knihy „ Lidové stavby Středočeského kraje“
Prezentace mapy „Putování za stavbami lidové architektury ve Středočeském kraji“
Zahájení výstavy „Lidová architektura Středočeského kraje“
Předání ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje 2019

11.30 a 14.00 Lidové tance a písně z Čech, Folklorní soubor Horačky

12.30, 15.00, 16.30 Venkovská škola za časů císaře Josefa, Folklorní soubor BARUNKA a Michael Pospíšil

Po celý den
·         Ukázky tradičních řemesel (šindelář, tesař, kovář, kamnář, hliněné stavitelství, krytina z přírodní břidlice)
·         Lektorské dílny pro děti i dospělé
·         Odborný výklad
·         Výstava o lidové architektuře ve Středočeském kraji (stodola z Durdic)
·         Výstava prací košíkáře Petra Oláha (stodola z Durdic)
·         Občerstvení

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Neděle 19. 7. 2020
14:00 Komentovaná prohlídka s výkladem ředitele muzea Mgr. Vladimíra Rišlinka

Kapacita omezena. Vstup zdarma.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/dny-lidove-architektury-ve-stredoceskem-kraji