Pro letošní jarní dny Šumavského trojhradí máme pro vás na Velharticích připravené speciální komentované prohlídky s emeritním kastelánem Petrem Mejstříkem.
Prohlídky budou zaměřené na různé přístupy k opravě a obnově hradu. Ukážeme si praktické příklady oprav a obnovy přímo na Velharticích. Budeme moci společně diskutovat o tom co je a není vhodné, případně co se povedlo a co bychom dnes už třeba dělali jinak. Přijďte nahlédnout do zákulisí práce kastelána.

Můžete se těšit na historii a obnovu hradní vrátnice, podíváme se na rozdílnost přístupu k opravě věže Putny a Rajského paláce. Na horním nádvoří pak společně probereme asi nejviditelnější zásah a to odkrytí renesančních arkád. Na závěr se pak podíváme do hradního pivovaru, který byl zachráněn těsně před zřícením.

Prohlídky budou probíhat v sobotu od 11:00; 13:00 a 15:00 hod., v neděli pak od 11:00 a 13:00 hod.
Cena prohlídky je stejná jako okruh Hrad. Délka prohlídky cca 60 minut. Rezervace není nutná.

Zdroj: https://www.hrad-velhartice.cz/cs