Husitské dny v Táboře se odehrávají na přírodní scéně pod hradbami města v historickém areálu Housova mlýna. Akce je určena zejména žákům základních škol (3. – 7. třída), ale i pro zpestření programů školních výletů, škol v přírodě či letních dětských táborů.

Kdy: 30. květen 2017 – 1. červen 2017

Husitské dny v Táboře 2017

První část Husitských dnů je koncipována jako divadelní hra o životě Mistra Jana Husa. Ve druhé části následují zábavné ukázky ze středověkého života, hry a soutěže, ve kterých si děti mohou prakticky a přitažlivou formou ověřit vědomosti získané při výuce dějepisu.

Na co se můžete ve městě husitů těšit? Setkáte se s husitským hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova, užijete si středověké soutěže a hry (střelba z praků, kuší a lukem). Dále uvidíte ukázky řemeslné výroby v výstřel z obléhacího stroje, husitské výstroje a zbraně a samozřejmě si budete moc spatřit bitvu mezi husity a obléhateli.  K prodeji zde budou suvenýry a upomínkové předměty.

Po celou dobu je otevřena středověká krčma, kde si můžete objednat speciality středověké kuchyně.

Husitské dny v Táboře 2017

Na akci je nutné se předem objednat telefonicky na 775 630 665 nebo e-mailem info@housuvmlyn.cz

Kde: Housův mlýn, Pod Holečkovými sady 383, Tábor

Vstupné: 95 Kč