Výstava Jaro na vsi bude již tradičně připomínat zvyky našich předků. Uvidíte veškeré jarní obyčeje, od masopustních zábav, přes velikonoční zvyky a připomínku svatovojtěšské poutě až po máje a květnové mariánské svátky. Výstava Jaro na vsi je otevřena od 18. března do 30. dubna 2017 denně kromě pondělí.

Kdy: 18. březen 2017 – 30. duben 2017 od 09:00 do 17:00 hodin

Výstava Jaro na vsi ve skanzenu Přerov nad Labem

Jarní výstava ve skanzenu zpřístupní pro návštěvníky všechny expozice včetně staré školy a také výstava hraček v předsálí bednárny. Ve velkém výstavním sále pokračuje jarní výstava velkou kolekcí kraslic zdobených starými technikami, v chodbě u staré školy a v kabinetu jsou nejrůznější kraslice vytvářené nezvyklými technikami a moderními barvami, doplněné jarními dekoracemi, pohlednicemi, současným zvykoslovným pečivem a keramikou s jarními motivy.

Tradiční výstava „Jaro na vsi“, zahrnující celý areál skanzenu, začíná letos už v sobotu 18. března 2017. V interiérech všech sedmi chalup jsou scény ze života našich předků, znázorňující různé staré zvyky a obyčeje, vztahující se k jarnímu období.

Výstava Jaro na vsi

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic masopustem. Kromě zabíjačky a maškar se tu připomíná i zvláštní krajová zábava „šplochan“. V druhé chalupě z Draha následuje čtyřicetidenní předvelikonoční období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením smrtky, chozením s lítem a přípravami na „Pašijový týden“. Tomu je věnována „staročeská chalupa“ s novou expozicí lidového výtvarného umění. Velikonoce tu vrcholí Božím hodem a hlavně velikonočním pondělím, spojeným s pomlázkou. K pomlázce se vztahuje také velká výstava kraslic a velikonočních dekorací, umístěná do všech výstavních prostor bednárny. V dolní části muzea pak výstava „Jaro na vsi“ pokračuje svatovojtěšskou poutí v chalupě z Dymokur, zábavami mládeže při slavnostech májů v chalupě ze Střihova, připomínkou májových pobožností v chalupě z Kovanic a končí v chalupě z Pojed svátkem sv. Jana Křtitele, spojeným s lidovým léčitelstvím.

Výstava Jaro na vsi

Při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny i stálé expozice včetně školní třídy a kabinetu. Návštěvníci už mohou navštívit i nově dostavěnou část skanzenu s památkově chráněnou chalupou z Oskořínku, kapličkou, kovárnou a dvěma stodolami, v nichž se připravují nové expozice.

Ve velkém výstavním sále v bednárně je po celou sezónu atraktivní výstava lidových krojů ze středního Polabí, připravená z vlastních bohatých textilních sbírek. Po dobu konání jarní výstavy budou o všech víkendech předváděny různé aktivity, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek atd.)

Výstava Jaro na vsi

 

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin.

Otevřeno úterý – neděle od 9:00 do 17:00 hodin. Poslední vstup v 16:00 hodin.

Objednávky zájezdů včetně pracovních dílniček na tel.č. 325 565 272 nebo 733 715 342.

Kde: Polabské národopisné muzeum, Palackého 68, Přerov nad Labem

Vstupné

Plná cena: 90 Kč
Snížená cena: 45 Kč
Rodinné vstupné: 250 Kč

 

Více informací naleznete na www.polabskemuzeum.cz