Mimo hlavní sezónu pravidelně pořádáme prohlídky zámeckých interiérů a relikviářů sv. Maura v Bečově. Jste tímto srdečně zváni.

Kdy: 13. březen 2017 – 17. březen 2017

prohlídky zámeckých interiérů a relikviáře sv. Maura v Bečově

Zámek Bečov nad Teplou se nachází ve stejnojmenném městečku nedaleko lázní Karlovy Vary na břehu řeky Teplá, uprostřed Slavkovského lesa, v Karlovarském kraji. Od roku 2002 je zde veřejnosti trvale prezentována unikátní románská ostatková schránka – relikviář sv. Maura, druhá nejcennější zlatnická památka České republiky.

Honba za tajemstvím zlatého relikviáře

Majiteli vzácného relikviáře svatého Maura byli Beaufort-Spontinové, kteří jej na sklonku druhé světové války ukryli pod podlahu hradní gotické kaple Navštívení Panny Marie. Vzácný předmět záhy zmizel za železnou oponou a Beaufort-Spontinové si jej proto nemohli vyzvednout. Teprve v roce 1984 zatelefonoval na vídeňský konzulát obchodník z USA Danny Douglas a nabídl Československu půl milionu dolarů za předmět nedozírné historické hodnoty ze 13. století, který je ukrytý přibližně 100 až 150 kilometrů od Norimberku.

Prohledávání hradu a zámku Bečov nad Teplou přišlo na řadu 4. listopadu 1985. O den později byl relikviář skutečně objeven, poté rozebrán, očištěn, opraven a od roku 2002 je mu na zámku věnována samostatná prohlídková trasa. Jejím zlatým hřebem je samozřejmě samotný originál, vystavený ve skleněné bezpečnostní schránce v prostorách bývalé modré jídelny.

prohlídky zámeckých interiérů a relikviáře sv. Maura v Bečově

I. návštěvnický okruh:

Od 13. do 17. března 2017
Od 14:00 hodin I.okruh – relikviář svatého Maura

Minimální počet účastníků prohlídky není stanoven, prohlídka se koná i při prodeji jediné vstupenky. Do pokladny se dostavte nejpozději 5 minut před začátkem prohlídky. Vstupné se řídí ceníkem mimo otevírací dobu (280 Kč/200 Kč).

Více informací na www.zamek-becov.cz