Vezměte si účast v tradičním slavnostním rozsvícení vánočního stromu, kterého se zúčastní i primátor města. Během této akce budete moci naslouchat nádherným hlasům pěveckého sboru Severáček a pěveckého sboru Ještěd. Po okamžiku rozsvícení vánočního stromu se můžete těšit na nezapomenutelné zážitky, když budete zhlédnout živý VORLOJ.

Přijďte s námi oslavit tento magický okamžik a připojte se k nám ve 17:00 hodin, kdy dojde k slavnostnímu rozvícení stromu. Vaše přítomnost bude pro nás velkou ctí a společně vytvoříme nezapomenutelnou atmosféru této události.