Dobrovická muzea spolu s městem Dobrovice zvou na putovní výstavu s názvem Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky. Expozice se bude konat od 25. dubna do 14. května v Dobrovických muzeích od 17:00 hodin.

Kdy: 25. duben 2017 – 14. květen 2017

Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 25.4. od 17 hodin. Výstava se koná v rámci projektu Putování po stavbách Františka Maxmiliána Kaňky v Čechách a na Vysočině k 250. výročí architektova úmrtí.

Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky v Dobrovických muzeích

Panelová výstava představuje reprezentativní výběr 25 staveb z rozsáhlé tvorby F. M. Kaňky, který je považován za nejproduktivnějšího a nejvyhledávanějšího stavitele české šlechty. Vedle Santiniho a Dientzenhoferů se stal též umělecky nejvýznačnějším architektem českého baroka.

František Maxmilián Kaňka byl český barokní architekt. Úspěšně prováděl úpravy zámků, paláců a chrámů, v roce 1724 byl jmenován císařským architektem. Pracoval pro řády augustiniánů, jezuitů a cisterciáků, dále pro šlechtické rody Valdštejnů, Černínů, Mansfeldů, Pachtů, Trautmansdorfů a Vrtbů, z čehož měl nemalé příjmy. Pro rod Kinských postavil v letech 1721–1723 zámek Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou.

Vrtbovské zahrady – Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky v Dobrovických muzeích

Pro rod Černínů projektoval mj. zámek ve Vinoři, kapli v zahradním paláci ve Vídni a dva paláce na Malé Straně v Praze a dokončil palác na Hradčanech. Ve službách dalších rodů vedl např. pro Vrtby přestavbu zámku Konopiště či projektoval úpravu Vrtbovské zahrady na Malé Straně v Praze, pro Valdštejny postavil zámek a kostel v Loučeni a pro Pachty z Rájova zámek v Liběchově. Podle jeho plánů byl pro řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuiti) postaven chrám sv. Klimenta či dostavěna kolej Klementinum na Starém Městě v Praze, dále vedl dostavbu piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, projektoval přestavbu konventu a prelatury augustiniánského kláštera na Karlově na Novém Městě v Praze či Karolina na Starém Městě v Praze a dokončil konventní budovu cisterciáckého kláštera na Zbraslavi.

Zámek Konopiště – Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky v Dobrovických muzeích

Navrhoval též oltáře, pomníky a sochy. Stavby, které vyprojektoval, realizovala celá řada jeho spolupracovníků a žáků.

Kde: Dobrovická muzea, Palackého náměstí 2. Dobrovice

Vstupné je zdarma.

Více informací naleznete na www.dobrovickamuzea.cz