13. ročník

se uskuteční v sobotu a neděli 11. 12. června v areálu Panské zahrady v Kunštátě. Svá řemesla a výrobky předvádí téměř stovka řemeslníků. Během akce probíhá bohatý program zaměřený na koně a jejich vystoupení.

Sobota 11. červen

10:00  Otevření jarmarku a řemeslných dílen
13:30  Slavnostní zahájení Svátků řemesel
14:00  Ukázka hipoterapie – Hipocentrum Bělá u Jevíčka
14:45  Rytířský turnaj na koních (Haraldos Stunt Brothers, fantazie, harmonie, akce)
15:45  Program pro děti (Streets4Kids-Daniel Lacek a team)
17:30  Akrobatická jízda na koních – Džigitovka (Haraldos Stunt Brothers)
18:00 S koňmi v harmonii
– Volnost s koňmi (Haraldos Stunt Brothers a Lucie Bukovanská)
– Uherská pošta (Haraldos Stunt Brothers a Natalie Novak a Michal Bednář)
– Španělská škola ve volnosti (Haraldos Stunt Brothers a Martin Povr)
– Volná drezura (Michal Bednář)
19:45  S koňmi v akci
– Závody římských vozů (stáj Trojan a Haraldos Stund Brothers)
– Rytíři (Haraldos Stunt Brothers)
– Souboje na koních (Haraldos Stunt Brothers a hosté)
21:00  Symfonický orchestr města Boskovice
22:00  Noční show – S koňmi do světa snů (Haraldos Stund Brothers a vzácní hosté)

Neděle 12. červen

10:00 Otevření jarmarku a řemeslných dílen
13:00  Slavnostní zahájení Svátků řemesel
14:00  Rytířský turnaj na koních (Haraldos Stunt Brothers- fantazie, harmonie, akce)
15:00  Program s dětmi (Streets4Kids-Daniel Lacek a team)
16:00  Akrobatická jízda na koních – Džigitovka
(Haraldos Stunt Brothers a vzácní hosté)
16:15  S koňmi v harmonii
– Volnost s koňmi (Haraldos Stunt Brothers a Lucie Bukovanská)
– Uherská pošta (Haraldos Stunt Brothers a Natalie Novak a Michal Bednář)
– Španělská škola ve volnosti (Haraldos Stunt Brothers a Martin Povr)
– Volná drezura (Michal Bednář)
17:15 Slavnostní závěrečná ceremonie
(Haraldos Stunt Brothers – všichni účastníci jarmarku)
17:30  Ukončení jarmarku

Zdroj: https://svatkyremesel.cz/