Zahrada, spojující někdejší augustiniánský klášter ve Vrchlabí (dnešní Krkonošské muzeum Správy KRNAP) a vrchlabský zámecký park, byla rekonstruována v souladu s jednoduchým rastrovým členěním záhonů, které v klášterních zahradách přetrvávalo až do období baroka. Významnou součástí zahrady je i sad starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Klášterní zahrada i zámecký park jsou volně otevřeny veřejnosti, v rámci sobotního programu budou mít návštěvníci možnost nahlédnout i do nepřístupné části, genetické banky ohrožených druhů rostlin Krkonoš či záchranné stanice pro poraněná divoká zvířata.

Na programu budou připravené prohlídky genetické banky krkonošských rostlin a záchranné stanice poraněných zvířat, dále ovocnářská poradna pod záštitou VŠÚO Holovousy. Prezentovat se budou i lokální farmáři, jenž sebou přivezou své produkty i živá zvířata. V KCEV Krtek bude připraven doprovodný program pro děti.

Prohlídka záchranné stanice proběhne v 10 a ve 12 hodin.

Akce bude pouze v sobotu 11. 6. 2022 od 9:00 do 15:00