Komorní výstava ve skanzenu Vysoký Chlumec nabízí prezentaci lidových hraček a dalších předmětů s vojenskou tématikou. Výstava lidových hraček je přístupná v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné a otevírací doba.

Kdy: 4. duben 2017 – 29. říjen 2017

Vesnické obyvatelstvo se s armádou dostávalo do bližšího kontaktu při dvou příležitostech – jednak při odvodu rekrutů a dále při kvartýrování, kdy byli prostí vojáci ubytováni v hospodářských objektech, důstojníci přímo ve světnicích a všichni nezřídka i na náklady hostitelů živeni.

I když pro obyvatele vesnic bylo tažení armády nepříjemnou komplikací a hrozba odvodu truchlivou vyhlídkou, mnoho chlapců vojáky obdivovalo. Každý kluk toužil mít husara, koníka nebo alespoň šavli či trumpetu. Hračky bývaly vyřezané ze dřeva nebo upečené z perníku zdobeného jemným reliéfem, v žádném pořádném loutkovém divadle nechyběla postava vysloužilce.

Zlaté šňůry, prýmky i další detaily uniforem byly inspirací pro lidový oděv, vojenské motivy se dostaly také do lidových písní a umění, populární byly i mezi vyššími společenskými vrstvami.

Výstava lidových hraček

Kde: Skanzen Vysoký Chlumec

Vstupné

Plná cena: 60 Kč
Snížená cena: 30 Kč
Rodinné vstupné: 140 Kč

 

Více informací naleznete na www.muzeum-pribram.cz