36. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež se uskuteční ve dnech 8. – 12. listopadu 2017 v Rakovníku.

Kdy: 8. listopad 2017 – 12. listopad 2017

Divadelní přehlídka Popelka v Rakovníku

Rakovnická POPELKA je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež a současně jako dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.

Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.

Divadelní přehlídka Popelka v Rakovníku

V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím a rozpravy a diskuse k nesoutěžním inspirativním představením. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace. Podle možností mohou být realizovány tematické semináře.

V programu se objeví 9 amatérských inscenací určené pro všechny dětské divácké skupiny od dětí předškolního věku až po středoškoláky. Nejmenší děti se mohou těšit na interaktivní pohádku O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči v podání Říše loutek Kroměříž. Pro děti školou povinné je připravena inscenace Ezopovo zvířectvo Divadélka U Zvonu Kladno. Středoškoláci jistě ocení modernizovanou hudební verzi pohádky Malá mořská víla Letní prázdninové dílny Divadla Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové.

Kde: Na Sekyře 2377, Rakovník

Vstupné:

Ceny se pohybují od 30 Kč do 100 Kč

Více informací naleznete na www.tyl-rakovnik.cz