Barokní hudba a tance, dobové nástroje, komorní kantáty a dueta, novodobé provedení barokní opery. V autentických historických prostorách města zazní tóny dobových skladeb. Chrámová hudba v klášterním kostele nebo opera na scéně unikátního zámeckého barokního divadla.

Kdy: 15. září 2017 – 17. září 2017

Festival barokních umění v Českém Krumlově

Festival barokních umění Český Krumlov vznikl v roce 2008 s cílem oživit barokní operu v mezích současných možností autentické interpretace, nabídnout divákům jedinečnou příležitost poznat zapomenuté umění barokních muzikantů, tanečníků a zpěváků. Dnes se těší značnému renomé v celé kulturní Evropě, předcházející VI. ročník zaznamenal rekordní návštěvnost a mimořádnou diváckou odezvu.

S roční pravidelností přibližuje festival díla barokních autorů v autentických historických prostorách regionu, města a zámku Český Krumlov. Vždy v rámci každého ročníku probíhá v Barokním divadle zámku Český Krumlov novodobá světová premiéra barokní opery v plně scénickém a výpravném (autentickém) provedení.

Opera propojující všechny podstatné dobové druhy umění (hudba, poezie, výtvarné umění, jevištní pohyb, tanec) je hlavním žánrem období baroka. Festival je jedinečný i pro skutečnost, že jsou zde vybírána díla, která dosud nebyla publikovaná. Inspirace pochází z bádání v rakouských, německých a italských archivech.

Program festivalu:

Festival barokních umění v Českém Krumlově

15. 9. Zámecké divadlo
18:00 Antonio Boroni: La Didone
Sólisté, barokní orchestr Hof-Musici, Zámečtí divadelní mašinisté; režie Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek.

15. 9. Velký sál bývalého kláštera klarisek
19:00 Varie Sonate – Italské sonáty pro zobcovou flétnu

(A. Vivaldi, I. Sieber, G. B. Sammartini, B. Marcello, F. Mancini)
Concerto Aventino (Praha)

16. 9. Sloupová síň v bývalých konírnách na prvním zámeckém nádvoří
13:00 Hudba pro dechovou harmonii z českokrumlovského schwarzenberského archivu
(J. Haydn, W. A. Mozart, L. Koželuh)
Harmonie Favorita (Rakousko)

16. 9. Zámecké divadlo
17:00 Antonio Boroni: La Didone

16. 9. Křížová chodba bývalého konventu minoritů
19:00 Tristis est anima mea – Renesanční pašijová moteta a chorální zpěvy české reformace
Ensemble Versus (Brno), umělecký vedoucí Vladimír Maňas

16. 9. Jižní terasy zámku
21:30 Barokní ohňostroj

Theatrum Pyrotechnicum (Český Krumlov)

17. 9. Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné
11:00 Hudba v českokrumlovském klášteře minoritů v 17. století

Cappela Regia (Praha), varhany, umělecký vedoucí Robert Hugo

17. 9. Prokyšův sál bývalé prelatury
14:00 Srdce Evropy – Instrumentální hudba českého a polského baroka

(A. Jarzębski, K. Förster, F. Benda, F. Jiránek, F. I. A. Tůma)
SILVA RERUM arte (Polsko)

17. 9. Zámecké divadlo
17:00 Antonio Boroni: La Didone

(Změna programu vyhrazena.)

Kde: Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov

Více informací naleznete na www.festival.krumlov.cz