Projekt Industriální stopy upozorňuje na pohnuté osudy často přehlížených, zapomenutých a drobných staveb. Akce, které proběhnou od poloviny letošního září do začátku října, mají za cíl představit projekty s poutavou průmyslovou minulostí nebo výlučnou industriální architekturou.

Kdy: 2. září 2017 – 6. říjen 2017

Industriální stopy 2017

O významných, památkově chráněných či ikonických dílech se většinou obecně ví a mluví. Existuje ale ještě další vrstva průmyslového dědictví, vnímaná víc na místní úrovni. Sem patří drobné drážní stavby, obecní vodárny a vodárenské věže, cihelny, malé místní pivovary, skladištní budovy, dílenské a opravárenské provozy či v krajině již osamělé sladovny, rozpadlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých lomů, místní kapličky pro transformátory, torza zdí a trčící komíny po továrnách. Jedná se o specifickou kulturní vrstvu sídel a krajiny, která dosud zůstává stranou zájmu a je ohrožen, ačkoli je třeba ji vnímat jako součást kulturního dědictví a duševního i materiálního bohatství společnosti.

Letošní akce:

Industriální stopy 2017

Pivovar Lobeč Happening 2017
2. září 9.00–16:00 (Lobeč 34, 277 36)

Areál Parostrojního pivovaru v Lobči žije a už druhý rok znovu vaří pivo! Sedmý ročník happeningu bude tradiční přehlídkou alternativní kultury. Rádi bychom se ten den zpět vrátili do časů, kdy byl náš pivovar jen místem pro nadšení a čirou alternativu. Nečekejte proto žádnou lidovou taškařici ani pivní festiválek, ale platformu pro netradiční kulturu. Vstupné bude dobrovolné.

Od akciové sladovny k arcivévodskému pivovaru 1872–1897
9. září v 14:00–17:00 (Pod Lihovarem 2145, 256 01 Benešov)

Přednáška Michala Horáčka přinese detailní vhled do historického vývoje sladovny a pivovaru v Benešově v letech 1872–1897. Ozřejmí nejen jejich komplikovaný stavební vývoj, ale zaměří se i na jednání osobností, které za podnikem stály – ať již v akcionářském období, anebo později za arcivévodského držení.

120 let skutečného piva, 145 skutečného sladu
7. září 9:00 až 20. září 14:00 (Pod Lihovarem 2145, 256 01 Benešov)

Výstava uspořádaná k výročí 120 let Pivovaru Ferdinand představí na příkladu benešovského pivovaru tradiční způsob výroby piva a sladu tak, jak zde probíhá již 120, respektive 145 let. Zároveň zachytí i průřez dějinami pivovarnictví v Benešově.

Výstava Zlatorudná krajina. Dobývání vzácných kovů v andělskohorském rudním revíru
6. srpna 2017 – 30. září 2017 v kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné
(Světlá Hora, Suchá Rudná 56)

V Suché Rudné, místní části obce Světlá Hora, se nachází řada pozůstatků po hornické činnosti. Nepřehlédnutelné jsou zejména velké povrchové dobývky (Měkká žíla, Velká žíla, Podmáslí) související s nejstaršími fázemi těžby zlata, která zde probíhala s různou intenzitou od středověku až do počátku 20. století. I když se předpokládalo, že počátky zdejšího dolování jsou spojeny se založením Bruntálu v době před rokem 1213, přímé důkazy dlouho nebyly k dispozici. Teprve archeologický výzkum, vyvolaný v roce 2013 přístavbou penzionu Holzberg, odkryl v hloubce téměř 5 metrů pod současným povrchem pozůstatky dřevěných konstrukcí používaných při rozplavování vytěženého materiálu, které se podařilo dendrochronologicky datovat do 30. let 13. století.

Kaplička je na vyžádání zpřístupněna. Telefonické kontakty:
pan Peřinka (+420 602 760 334) nebo paní Hladíková (+420 604 962 001)

Kde: Lobeč

Více informací naleznete na www.industrialnistopy.cz