Otevřené brány píseckých kostelů se bude konat od 1. května do 30. září 2017 ve Farním kostele Narození Panny Marie, kostele Povýšení Svatého Kříže a Filiálním kostele sv. Václava ve městě Písek. Přijďte nasát duchovní atmosféru a připomenout si historické informace na tuto zajímavou akci.

Kdy: 1. květen 2017 – 30. září 2017

Otevřené brány píseckých kostelů

Plné zpřístupnění nejvýznamnějších sakrálních památek v Písku ve vybraných dnech po dobu hlavní turistické sezóny. Místo prohlížení kostelů přes mříže na vás uvnitř kostelů čeká ochotný kustod, který vám poskytne fundované informace, k dispozici jsou i malované plánky kostelů nejen v českém jazyce, ale i v různých jazykových mutacích. Přijďte nasát duchovní atmosféru a seznamte se s prací dávných architektů, malířů a sochařů.

Farní kostel Narození Panny Marie

Otevřené brány píseckých kostelů

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie je trojlodní bazilika, která se nachází na jižním okraji historického centra v jihočeském městě Písek. Dominantní kostelní věž na jižní straně západního průčelí se stala jako tzv. Písecká věž symbolem celého města. Neobyčejné jsou věžní hodiny, které sem byly přeneseny v roce 1860 ze zbořené věže píseckého hradu, hodiny na nich ukazuje velká ručička a minuty malá. Uvnitř kostela stojí za vidění gotické fresky, kopie gotické Písecké madony a nástropní freska, která zobrazuje město tak, jak vypadalo v roce 1742. Řadou legend je opředený obraz Písecké Madony na jednom z postranních oltářů.

Kostel Povýšení Svatého Kříže

Otevřené brány píseckých kostelů

Kostel Povýšení svatého Kříže v Písku byl původně klášterní kostel dominikánského kláštera. Ten byl založen zřejmě v době vlády Přemysla Otakara II. a původně se nacházel jižně od kostela. V roce 1419 byl klášter vypálen husitsky smyšlejícími obyvateli města a už nebyl obnoven. Do roku 1621 v kostele nepůsobil katolický kněz. Od roku 1906 spravuje kostel Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, jejíž členové jsou známí jako „petrini“. V klášterním kostele se vydáte po stopách dominikánského řádu a spatříte neobyčejné rozložení kostela.

Filiální kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava v Písku byl postaven koncem 17. století na místě původního gotického kostelíku, zničeného za třicetileté války, dnešní podoba chrámu pochází z roku 1891. V interiéru si prohlédnete nedávno ukryté renesanční fresky v čele s nejstarší známou nástěnnou malbou upálení Mistra Jana Husa v Kostnici – události, od níž letos uplyne 600 let. Pozornost si zaslouží také záhadný ornament za oltářem, odkrytý ve stejné době jako freska Mistra Jana Husa. Tajemný symbol Šalamounova či Gordického uzlu vznikl ve čtyřicátých letech 16. století a stal se logem akce, která otevírá brány píseckých kostelů.

Otevřené brány píseckých kostelů

Kde:

Kostel Narození Panny Marie: Bakaláře 43/6, Písek
Kostel Povýšení Svatého:  Kříže Fráni Šrámka 123/3, Písek
Filiální kostel sv. Václava: Václavské náměstí, Písek

Vstupné je zdarma.

Více informací naleznete na www.pisek.eu