Klub Systema R.M.A pořádá seminář reálného a efektivního způsobu sebeobrany vycházejícího z ruského bojového umění SYSTEMA, které je využíváno armádou a ozbrojenými složkami.

Kdy: 18. říjen 2017 od 10:00 do 16:00 hodin

Program akce:

Kurz sebeobrany v Hroznatově akademii

  • způsob vnímání, připravenost
  • mýty a nereálné představy v sebeobraně
  • základní obranné techniky včetně použití sebeobranných prostředku
  • modelové situace a jejich řešení s důrazem na boj ve stísněných podmínkách
  • boj v dopravním prostředku nebo automobilu, ozbrojený útok
  • průpravné tělesné a dechové cvičení vhodné k sebeobraně

Kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie zřízené Kanonií premonstrátů Teplá působí v prostorách jižního křídla kláštera, které v letech 2012-2015 prodělalo rozsáhlou rekonstrukci. Jeho cílem je prezentovat široké veřejnosti místo, ve kterém sídlí a jeho historii, nabídnout zajímavé volnočasové aktivity pro všechny, kdo rádi vytvářejí něco hezkého a chtějí se naučit něco nového, nadané mládeži i výtvarníkům a hudebníkům z regionu chce pomoci v rozvoji.

Kurz sebeobrany v Hroznatově akademii

Doporučujeme rezervaci – počet účastníků je omezen.

Rezervace a informace:
email: info@klastertepla.cz
telefon: 720 933 752

Kde: Kanonie premonstrátů Teplá – Hroznatova akademie, Klášter čp. 1, Teplá

Vstupné:

Kurzovné: 300 Kč

Více informací naleznete na www.klastertepla.cz