Výstavu k 150. výročí organizovaného včelařství na Českobudějovicku pořádá Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Okresní výbor Českého svazu včelařů v 1. patře hlavní historické budovy Jihočeského muzea. Vernisáž se uskuteční 10. října 2017 v 16:00 hodin.

Kdy: 11. říjen 2017 – 21. leden 2018 od 9:00 do 17:30 hodin

Letem včelím světem – výstava v Jihočeském muzeu

Část výstavy ve vitrínách na chodbě v 1. patře bude patřit přehledu biologie včely. Desítku panelů doplní nejdůležitější včelařské rostliny v podobě herbářových položek ze sbírek Jihočeského muzea. Vystavené budou také preparáty včel, jejich díla, ale i včelí škůdci. Součástí bude pětice unikátních fotografií částí včelích těl a kleštíka Varroa destructor pořízených prostřednictvím elektronového mikroskopu autora doc. RNDr. František Weydy, CSc. z Biologického centra Akademie věd ČR.

Expozice v hlavním výstavním sále začne přehledem dějin včelařství na našem území. Zvláštní místo bude patřit 300. výročí narození Marie Terezie, která vydala v letech 1775-6 patenty na podporu oboru a odborného školství. Svou prezentaci bude mít významný šlechtitel a hrabě Rudolf Kolovrat – Krakovský (1830–1903), který se včelaření věnoval v Hrobech u Tábora.

Další exponáty jak ze sbírek Jihočeského muzea, tak dalších muzeí (Prachatické muzeum, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech, Muzeum Šumavy v Sušici, Národní zemědělské muzeum – pracoviště Ohrada a Kačina) představí využití včelích produktů. Návštěvníci výstavy si prohlédnou  staré perníkářské formy a předměty z voskařské dílny. Centrum výstavy zaujmou různé historické, ale i současné včelí úly.

Letem včelím světem – výstava v Jihočeském muzeu

Protože včelařství je dynamicky se rozvíjející obor, Biologické centrum Akademie věd ČR zde představí aktuální výzkum zaměřený na zvýšení imunity včel pomocí sladkovodní řasy Chlorella realizovaný v Třeboni a v Českých Budějovicích.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – pracoviště Zlatá Koruna pro výstavu zapůjčila unikátní originály knih z 18.-19. století, věnované chovu včel.
Závěrečná část výstavy představí ve zkratce dějiny a současnost včelařství na Českobudějovicku. Exponáty pocházejí především z archivu Okresní a Základní organizace Českého svazu včelařů v Českých Budějovicích.

Infostánek nabídne dětem základní informace o chovu a významu včel v přírodě. Pro děti a studenty připravilo edukační oddělení muzea řadu doprovodných materiálů a akcí. Pro širší veřejnost jsou určeny podvečerní přednášky o dějinách včelařství na Českobudějovicku i ve světě, o využití včelích produktů atd. Návštěvníky dále čeká například Včelí den v muzeu nebo rekonstrukce českého lidového zvyku – obchůzka s Ambrožem.

Harmonogram všech doprovodných akcí:
12. 10. 2017 od 16:00 – Jan Caletka: přednáška Dějiny včelařství na Českobudějovicku
14.10. 2017 od 14:00 – MUDr. Jiří Brožek: přednáška Léčba včelími produkty
18. 10. 2017 od 16:00 – František Gerhart: přednáška s ukázkami pro rodiče s dětmi Nad včelím úlem se včelařem
19. 10. 2017 od 16:00 – PhDr. Marie Šotolová: přednáška Včelařství ve starověku
2. 11. 2017 od 16:00 – Mgr. Jakub Straka, Ph.D.: přednáška Včely samotářky
18. 11. 2017 od 9:00 do 17:00 – Včelí den: tvoření a výrobky z včelích produktů, výroba perníků z forem s Julií Chadimovou, vosk, med a další – program pro celou rodinu
7. 12. 2017 od 14:30 – Rekonstrukce českého lidového zvyku: Obchůzka se sv. Ambrožem – začátek vycházky od Jihočeského muzea přes náměstí Přemysla Otakara II. V 16:00 hodin následuje mše za včelaře v kostele Panny Marie Růžencové (Žižkova ulice v Českých Budějovicích)

Kde: Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice

Vstupné:

Plná cena: 25 kč
Snížená cena: 15 Kč
Rodinné vstupné: 55 Kč

Více informací naleznete na www.muzeumcb.cz