Svátek svatého Ducha, letnice, pohyblivý svátek slavený sedm týdnů po Velikonocích (5. června 2022). Obsahem křesťanských letnic je slavení památky naplnění Duchem svatým a připomínka založení církve. Letnice původně trvající osm dní s přísným zákazem polních prací, byly postupně omezeny na Boží hod svatodušní a následující Svatodušní pondělí. Křesťanské letnice se projevily v lidové kultuře například omezováním sňatků a stěhování v týdnu před nimi. Období Letnic jako období plného rozvoje vegetačních sil přírody bylo v celé Evropě spojeno s projevy předkřesťanské agrární magie. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, provozované především svobodnými muži, vodění, honění či stínání krále. Čištění studánek a rituální první koupele v přírodě měly zajistit dostatek vláhy pro vegetaci. Řada ochranných a prosperitních magických praktik měla přímo zabezpečit zemědělskou produkci. Pro úrodnost polí se mladé manželské páry válely v osení, prováděly se obchůzky polí, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka i práskání biči, které zahánělo čarodějnice.

Obchůzka královniček – 10:30, 13:30 a 15:30
Otevírání studánek – 11.00, 14:00 a 16:00
Povídání o lidové písni na Kouřimsku s etnologem Adamem Votrubou
Povídání o českém lidovém kroji s folkloristikou Kamilou Skopovou
Řemeslné dílny výroby svatodušních holubiček a korunek pro královničky
Bylinky v zahrádkách našich babiček
Ukázky přípravy pokrmů: boží milostí a kosmatice

Zdroj: https://www.skanzenkourim.cz