Tradiční, již čtrnáctý ročník akce s názvem Noc kostelů se koná 10.6. 2022. Do akce je přihlášeno více než 1 600 kostelů po celé ČR.

Mezinárodní akce, při které se otevírají pro veřejnost prostory křesťanských kostelů, vznikla v roce 2009 v Německu a její první ročník u nás se konal v roce 2009. V rámci akce máte možnost navštívit jinak nepřístupné prostory kostelních sakristií či klášterních zahrad, můžete si zkusit zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt.

To vše netradičně ve večerních a nočních hodinách.

Jednotlivé farnosti připravují zajímavé programy:

  • komentované prohlídky
  • diskuze
  • přednášky
  • rozhovory
  • koncerty
  • výstavy
  • workshopy
  • a další

Seznam kostelů zapojených do akce – https://www.nockostelu.cz/kostely

Video pozvánka na akci: