Přijďte se podívat na výstavu tapisérií Věry Mičkové, která proběhne v renesančním salónku vedle návštěvnické pokladny dne 3. května 2017 od 9:00 do 16:00 hodin. Expozice bude pak k vidění až do 30. června 2017.

Kdy: 2. květen 2017 – 30. červen 2017 od 9:00 do 16:00 hodin

Pařížské zlomky Dalimilovy kroniky na zámku Lysice

Dalimilova kronika (správně: Kronika tak řečeného Dalimila) je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314, respektive s dodatky jsou dovedeny až do roku 1325. Podle svého nejdůležitějšího zdroje bývá označována též jako Kronika boleslavská. Kronika je anonymní a označení přívlastkem „Dalimilova“ se objevuje až v 17. století. Již ve 14. a 15. století bylo vytvořeno mnoho jejích opisů. Pro své silně vlastenecké ladění byla předmětem zvýšeného zájmu vždy v dobách národního útisku.

Pařížské zlomky Dalimilovy kroniky na zámku Lysice

Jeden z největších objevů z posledních let – středověký, latinsky psaný rukopis Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky z třicátých až čtyřicátých let 14. století, byl získán v roce 2005 v aukční síni Piasa v Paříži pro Národní knihovnu České republiky. V Olomouci byl originál Pařížského zlomku vystaven v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v roce 2006.

Každému je známo, že Dalimilova kronika z počátku 14. století, je nejstarší česky psanou a veršovanou kronikou a jedním ze základních děl českého dějepisectví. Nově objevený latinský překlad, je pouhým zlomkem původního rukopisu a představuje pouhou desetinu celého textu (6 úplných a 5 neúplných kapitol). Dochovaný Pařížský zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila, byl zhotoven s největší pravděpodobností pro mladého krále Karla IV., v letech 1331 – 1333. Rukopis je italského původu, svědčí o tom jak písmo, tak bohaté iluminace, které svým stylem spadají do okruhu boloňské školy. Dvacet nádherných iluminací inspirovalo olomouckou textilní výtvarnici Věru Mičkovou. K vytvoření jejich replik – totiž převedení linií těchto italských středověkých iluminací do tkané tapisérie si nenechte ujít.

Pařížské zlomky Dalimilovy kroniky na zámku Lysice

Věra Mičková, autorka gobelínů se zabývá kromě pedagogické činnosti po léta tkaním gobelínů, kterých vytvořila asi 200. Její největší prací je replika Tapisérie z Bayeux, kterou utkala v letech 2004 – 2007 a poté vystavila v Olomouci, Praze a Brně.

Vernisáž proběhne 3. května 2017 v 17:00 hodin. Vstup na akci je volný.

Více informací naleznete na www.zamek-lysice.cz