Zveme vás na již padesátý ročník tradičního novoročního pochodu! Turistické oddíly mládeže vás provedou akcí s názvem Tříkrálová Okoř. Ve Středočeském muzeu čekají na pochodníky tři králové a překvapení.

Kdy: 6. leden 2018 od 7:30 do 17:30 hodin

Pochod Tříkrálová Okoř

Startuje se od 7:30 do 9:00 hodin u staré školy ve Voskovicích – Veleslavíně, ul. V Nových Voskovicích, Praha 6. Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8:00 hodin přistaven autobus před sokolovnou. Cena jízdného činí 30 Kč.

Vezměte s sebou:
tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí Prahy – západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí a oblečení, dobrou náladu.

Trasa:
28 kilometrů:
Veleslavín – stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, Tuchoměřice, Číčovice, Okoř, Noutonice, Velké Přílepy, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Tiché údolí, Roztoky – zámek a Středočeské muzeum, cíl.

13 kilometrů:
Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Na točně autobusů u potoka před hradem bude v 12.10 a 13.30 hodin (v případě většího zájmu se autobus na Okoř vrátí ještě jednou) připraven autobus, který odveze ty, kdo chtějí absolvovat zkrácenou trasu. Autobus jede do zastávky Roztoky – nádraží. Cena autobusu je 30 Kč.
Možnost využít i bus č. 350 (PID) z Okoře do Roztok.

16 kilometrů:
Veleslavín – stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, dále podle Únětického potoka do Statenic. Po modré dále přes Černý Vůl, Tiché údolí, Středočeské muzeum a zámek.
Tato trasa nevede přes Okoř.

44 kilometrů:
Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Dále po červené přes Zákolany, Otvovice dále po žluté – Holubice – Kozinec – Tursko. Po silnici do Úholiček – Podmoráně.
Od nádraží v Úholičkách po zelené kolem Vltavy přes Levý Hradec do roztockého zámku.

Pochod Tříkrálová Okoř

Upozornění:
Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř. Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude zpřístupněn od 10:00 hodin.
U kaple v Číčovicích prodej rozličného občerstvení, zejména grilovaných párečků a klobásek.
V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky, obdržíte malou upomínku a občerstvení.
Na Okoři se můžete zúčastnit Matusa – Malého turistického sázení. Na vítěze čeká v Roztokách odměna.

Cíl: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (zámek) – do 17:30 hodin.

Více informací naleznete na www.trikralovaokor.a-tom.cz