Na počátku cyklu výstav reGenerace, která se připravuje již potřetí se bylo zjištěno, že v posledních desetiletích výstava věnovala výrazně více pozornosti mezinárodní šperkařské scéně a historickému šperku než současné autorské tvorbě zdejších zlatníků a šperkařů.

Kdy: 23. listopad 2017 – 14. leden 2018

reGenerace 3 – výstava autorských šperků

V příštím roce se už mezinárodní výběr autorů setká v Turnově po pětadvacáté. Výstavou reGenerace bude dluh domácím šperkařům alespoň částečně splacený. K autorům žijícím a tvořícím v Turnově a jeho bezprostředním okolí se pravidelně zvou i ty ze sousedních a posléze i vzdálenějších regionů, letos to budou kolegové z Jablonecka a Liberecka. Jak pozorný divák jistě postřehne, občas jsou v jejich pracích čitelné některé řemeslné a estetické základy, které jejich autoři vstřebali v Turnově během studia, zejména pozitivní vztah k drahému kamenu, nebo – to zase díky školám v Železném Brodě a Jablonci nad Nisou – i k dalšímu klasickému materiálu českého moderního šperku, sklu.

Grafická podoba názvu výstavy napovídá, že dalším cílem bylo umožnit setkání generací. Od umělců, kteří již mají ve svých portfoliích významné realizace, výstavy a zastoupení ve světových sbírkách se šperkaři, kteří se na vlastní uměleckořemeslnou a výtvarnou dráhu teprve pouštějí. Taková setkání zkušenosti a vyzrálosti s mladým elánem, chutí experimentovat a překračovat konvence jsou vždycky užitečná a vlastně podstatou veškerého vývoje. Protože mnozí z účastníků výstavy rádi zabrousí i do dalších výtvarných oborů, bylo rozhodnuto pro poněkud netradiční formát jejich osobní prezentace, kdy si vystavující sami připraví postery s vlastními profily a životopisnými daty.

reGenerace 3 – výstava autorských šperků

Bude možné tak návštěvníkům nabídnout pestrou a živou přehlídku z  tvorby dvacítky osobností, prostřednictvím které bude možné „reGenerovat“, oživit a aktivizovat šperkařskou obec, a bude dozajista pro vás také přínosné, když se toto setkání stane impulsem k pilnějším kontaktům mezi aktéry, k jejich těsnější spolupráci a dalším společným projektům.

Kde: Skálova 71, Turnov

Vstupné:

Plná cena: 60 Kč
Snížená cena: 30 Kč
Rodinné vstupné: 120 Kč

Více informací naleznete na www.muzeum-turnov.cz