Jen za poslední století byla naše země ochuzena řádově o tisíce hmyzích druhů. Hlavní příčina úbytku přírodní rozmanitosti tkví ve změnách krajiny spojených s intenzifikací zemědělství a lesnictví.

Kdy: 5. prosinec 2017 – 3. červen 2018

Toulky přírodou Moravy: hmyz mizející a přicházející

Naproti tomu některé druhy hmyzu zejména díky současnému mírnému oteplování klimatu rozšiřují areály svého výskytu a z  dříve velmi vzácných zvířat se často stávají běžní obyvatelé naší přírody. Zároveň zejména díky lidské činnosti, obchodu a snadnějšímu cestování do vzdálených končin u nás v posledních dekádách zdomácněla celá řada nepůvodních druhů hmyzu.

Návštěvník se s proměnami moravské přírody seznámí formou ukázek z muzejních sbírek i bohatého obrazového doprovodu. Pro dětské návštěvníky výstavy jsou připraveny pracovní listy. Starší děti si mohou vyplnit řadu kvízových otázek, malé děti v nich naleznou omalovánky, hádanky a lehké úkoly na téma hmyzu. Pracovní listy jsou tedy koncipované pro věkově široké spektrum dětí a hravou formou je seznámí s tím, co je to vůbec entomologie a s jakými druhy hmyzu se mohou nebo bohužel už nemohou na Moravě setkat.

Toulky přírodou Moravy: hmyz mizející a přicházející

Výstava bude doplněna o umělecké plastiky hmyzu od Veroniky Richterové, která se v současnosti zabývá především sochařskou prací z pet lahví, kterou nazvala PET-ART. Inspiruje ji jak život rostlin a živočichů v přírodě, tak přeplněné kontejnery na plastový odpad v ulicích, které jsou pro ni studnicí materiálu.

Součástí výstavy bude i workshop Veroniky Richterové (plánový na jaro 2018), kde si budou moci děti i dospělí zahrát na PET-ARTové umělce a vyrobit si vlastní motýly Monarchy z Pet lahví.

Kde: Muzejní 1, Mramorové sály, Biskupský dvůr

Vstupné:

Plná cena: 50 kč
Snížená cena: 25 Kč
Rodinné vstupné: 125 Kč

Otevírací doba:

Pondělí: zavřeno
Úterý: 9:00 – 15:00 hodin
Středa – Pátek: 9:00 – 17:00 hodin
Sobota – Neděle: 13:00 – 18:00 hodin

Více informací naleznete na www.mzm.cz