Vyškov se dnes jeví jako poklidné město, avšak ve své minulosti si prožilo i bouřlivé okamžiky. O jednom z nich se dokonce dočteme na stránkách světoznámého románu L. N. Tolstého Vojna a mír.

Kdy: 28. listopad 2017 – 29. listopad 2017

Vyškov v roce 1805

Autor očima svých hrdinů líčí nejen slavkovskou bitvu z 2. prosince 1805, ale rovněž události, které k ní vedly a které jí předcházely. A právě s tím souviselo i dění ve Vyškově.

V listopadu 1805 prošla naším regionem vojska všech tří armád – rakouské, ruské i francouzské. Dne 19. 11. 1805 se ve Vyškově setkal ruský generál Kutuzov s generálem Buxhöwdenem a posléze se svými vojsky ustoupili směrem k Olomouci. Vyškov byl 21. 11. 1805 obsazen Francouzi a na zámek toho dne dokonce zavítal sám Napoleon Bonaparte. 25. 11. 1805 se neúspěšně pokoušelo olomouckou branou do města proniknout na 5000 kozáků. 28. 11. 1805 došlo ve Vyškově k bojovému střetnutí mezi rusko-rakouskými spojeneckými jednotkami na straně jedné a francouzskými vojáky na straně druhé. V dobových materiálech se hovoří o jezdecké šarvátce. Výsledkem bylo vyhnání Francouzů z města. Na vyškovském zámku se toho dne konala porada za účasti rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. V archivu státní knihovny v Moskvě se nachází obraz Car Alexandr ve Vyškově po vyhnání Francouzů 28. 11. 1805.

Vyškov v roce 1805

Vzpomínková akce vztahující se k době napoleonských válek má ve Vyškově tradici od roku 1995 a patnáct let navazuje na pochod ruských a rakouských jednotek z Olomoucka ke Slavkovu. Večerní komponovaná komentovaná a scénickou hudbou podbarvená ukázka se odehrává přímo na náměstí, tudíž diváci se nacházejí takřka v centru veškerého dění – cílem je ukázat nejen šarvátku a krásu uniforem, ale i tíživou situaci obyvatel měst v době válek a operaci raněného vojáka. V závěru ukázky nechybí scéna z románu Vojna a mír a pietní zakončení.

V průběhu večerní ukázky a malé ranní přehlídky a besedy diváci uvidí asi 90 – 100  uniformovaných účastníků z klubů vojenské historie z ČR i zahraničí, 10 koní a opět více než 40 studentů z projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov v rolích dobových civilistů. I v letošním roce si boudou moci návštěvníci prohlédnout velké francouzské osmiliberní dělo. Scénáře, režie, komentování ukázky a produkční práce se opět zhostila Mgr. Jana Kolčářová.

Doprovodným programem budou i v letošním roce přednášky v Knihovně Karla Dvořáčka, fotografická výstava a k ochutnání gastronomické speciality. Specifikem vyškovské akce je nejen předvedení komponované ukázky ve večerních hodinách na náměstí, soustředění se na útrapy obyvatel a vojáků, ale i zapojení studentů z gymnaziálního projektu Oživlá historie pod vedením Mgr. Jany Kolčářové. Ti účinkují v rolích dobových civilistů a pomáhají i s prezentací. Poprvé byli studenti angažování v roce 1995.

Vyškov v roce 1805

Program:
V pondělí 27. 11. 2017 v odpoledních hodinách zavítá do Vyškova rakouská kavalerie.
V úterý 28. 11. 2017 odpoledne budou na vyškovském náměstí vidět přicházející vojáci; od 17.30 hodin zde proběhne komponovaná dobová ukázka Vyškov v roce 1805 – malá jezdecká šarvátka a boj o velké osmiliberní francouzské dělo, operace raněného vojáka, mírový život a válečné útrapy obyvatel města, ukázka na motivy románu L. N. Tolstého Vojna a mír – car Alexandr ve Vyškově, pietní zakončení.
Ve středu 29. 11. 2017 v 9:00 hodin proběhne malá přehlídka dobových vojsk, beseda s diváky, převzetí proviantu na cestu a pochod vojáků do Hlubočan.

Doprovodný program: 
21. 11.2017 v 16.30 hod. přednáška Ing. Jaroslava Janúška „Vojenské nemocnice ve Vyškově v 18. a 19. století“ – v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.
28. 11. 2017 v 16.30  – 17.15 hod. komentovaný videodokument RNDr. Aloise Klevety „Pamětihodnosti slavkovského bojiště“ – v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.
Fotografická výstava „Vyškov v roce 1805 – ohlédnutí“ – ve vinotéce Sklep
U Balátů.
Gastronomické speciality z polní kuchyně rakouského regimentu IR1 a vařené víno dle francouzské receptury z vinotéky Sklep U Balátů.

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Vstupné zdarma.