Výstava Krajina na zámku v Mikulově pojednává o interaktivním vztahu člověka a krajiny, která své obyvatele živí. V současné době v ní ale přebývá tušený génius sil přesahujících horizont materiálního bytí člověka.

Kdy: 25. březen 2017 – 19. květen 2017

Výstava Krajina na zámku v Mikulově

Pole, zahrada, vinice, les, řeka i cesty jsou jevištěm lidského dělného života, ale také místem, kde člověk nachází a do kterého vkládá své estetické a duchovní inspirace a koncepty.

V 17. a 18. století byla středoevropská kulturní krajina zformována mocným proudem kulturního a náboženského cítění do nové hospodářské, estetické i spirituální podoby, jejíž tvářnost je dosud pro naši kulturní krajinu podstatná, byť skrytá pod vrstvami nánosů mladších zásahů a kulturních změn.

Toto barokní přetváření krajiny rezonuje v dílech současné architektonické tvorby studentů fakulty architektury VUT v Brně, jejichž vystavené návrhy se snaží originálně doplnit živoucí krajinný organismus a znovu objevit ztracený jazyk komunikace s krajinou našeho domova.

Výstava Krajina na zámku v Mikulově

Kde: Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, Mikulov

Vstupné

Plná cena 150 Kč

 

Více informací naleznete na www.rmm.cz