Výstava Kult koně v jízdárně zámku Valtice nabízí možnost autentického setkání s řadou vzácných artefaktů ze státních sbírek i od soukromých sběratelů. Expozice bude pro veřejnost přístupná do 15. prosince 2017.

Kdy: 28. duben 2017 – 15. prosinec 2017

Výstava Kult koně v jízdárně zámku Valtice

Otevření jeho stěžejní části – výstavy Kult koně – se uskuteční dne 28. dubna 2017 v 16.00 hodin v Zimní jízdárně valtického zámku. Na výstavě, která bude veřejnosti přístupná do 15. prosince tohoto roku, je představena koexistence koní a lidí od nejstarších dob až do současnosti, zejména však s důrazem na moravský prostor a chov koní rodem Liechtensteinů. Vystavena bude necelá stovka artefaktů, které se časově datují od velkomoravského období až po současnost.

V rámci památky UNESCO Lednicko-valtický areál představuje státní zámek Valtice jeden ze dvou stěžejních historických komplexů. V uplynulých letech se mimo jiné Národnímu památkovému ústavu podařilo úspěšně stavebně rehabilitovat zámeckou konírnu a jízdárnu, které jsou dokladem mimořádného významu, který hipokultura měla pro rod Liechtensteinů. Výstavní projekt Kult koně si klade za cíl prezentovat středoevropsky jedinečný hipoareál ve Valticích. Je lokačně situována do 2 NP zámecké jízdárny (jižní galerie) a měl by návštěvnicky významně oživit a zatraktivnit tuto část zámeckého komplexu.

Výstavní část projektu nabízí možnost autentického setkání s řadou vzácných artefaktů ze státních sbírek i od soukromých sběratelů. K vidění například budou šlechtická výstroj koní, předměty uměleckého charakteru s koňskou tematikou, historické knihy chovu, tzv. moravský chomoutek, porcelánové umělecké předměty, malby z valtického zámku s tematikou koní, ale též velkomoravská ostruha. Zcela samostatnou část výstavy tvoří soubor soch ušlechtilých koní, které vytvořil akademický sochař Petr Novák z Jaroměře. Pro výstavu však exponáty zapůjčila i medlánecká jízdní jednotka Jihomoravského ředitelství Policie ČR.

V červenci a září se uskuteční tematické dny, v jejichž rámci ve Valticích vystoupí odborníci na problematiku historie koní a současného chovu a využití. V září státní zámek Valtice vyhlásí dětskou výtvarnou soutěž na téma Já a kůň. Její výsledky budou následně prezentovány formou  výstavy i webové prezentace.

Odbornými garanty projektu jsou Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. a Doc. ing. Drahoslav Misař, CSc. Autorem výtvarné koncepce je Ing. arch. Ivo Chmelař. Na vzniku výstavy dále spolupracovali Národní památkový ústav – Státní zámek Slatiňany, Národní zemědělské muzeum – Zámek Kačina, Mendelova univerzita v Brně, Moravské zemské muzeum, společnost  PC Energo, s. r. o., Policie ČR, společnost Sun Drive s. r. o., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a soukromí sběratelé.

Výstava je přístupná ze zámeckého dvora, vstupenky možno zakoupit přímo na místě či v pokladně zámku Valtice. Od 28. dubna do 31. října bude otevřena denně, v listopadu a prosinci pouze v předem avizovaných termínech.

Výstava Kult koně v jízdárně zámku Valtice

Kde: Zimní jízdárna, Zámek 1, Valtice

Vstupné

Plná cena: 50 Kč
Snížená cena: 30 Kč

Otevírací doba

pondělí – neděle: 10:00 – 18:00 hodin